27 mei
16:00

Promotie Ruud Droeghaag

Promotor: Prof. Dr. H. Van Santbrink

Co-promotores: Dr. W.L.W. Van Hemert, Dr. I.J.M.H. Caelers

Trefwoorden: Wervelkolomchirurgie, kosteneffectiviteit, economische evaluatie, lumbale fusie
 

"Effectiveness and cost-effectiveness in lumbar spine surgery"

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met rugklachten, en een deel zoekt hiervoor medische hulp. In het eerste deel van de thesis wordt onderzocht hoe mensen die met rugklachten naar het ziekenhuis komen, behandeld worden. Er werd gevonden dat het merendeel van de patiënten een conservatieve behandeling kreeg, bijvoorbeeld beweegadvies of fysiotherapie. Slechts een klein deel werd geopereerd. Het is bekend dat de operatieve zorg voor rugklachten in vergelijking met de niet-operatieve zorg veel kosten met zich meebrengt. Het tweede deel van het proefschrift vergelijkt verschillende operatietechnieken die gebruikt worden voor dezelfde aandoening. Er werd onderzocht of technieken die leiden tot minder weefselschade, ook resulteren in sneller herstel en minder kosten. Tijdens dit onderzoek werd ontdekt dat er veel verschillen zijn in de wetenschappelijke benadering van kosteneffectiviteit in de wervelkolomchirurgie. In het laatste onderdeel van het proefschrift werd onderzocht wat de oorzaak is van deze verschillen. Op basis van de uitkomsten werd samen met experts van over de wereld een richtlijn gemaakt om de vergelijkbaarheid van dit type onderzoek in de toekomst te verbeteren. 

Klik hier voor de livestream.

Lees ook