14 jul
13:00

Promotie Rick H.W. de Vries

Promotor: Prof. Dr. C.A. van Blitterswijk

Co-promotor: Dr. A.A. van Apeldoorn

Trefwoorden: type 1 diabetes, medisch implantaat, cel transplantatie

"A bioengineered microwell-array device to treat type 1 diabetes"

Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte gekarakteriseerd door de vernieling van insuline producerende cellen in de eilandjes van Langerhans (eilandjes). Clinical islet transplantation is een behandeling waarbij donoreilandjes in de lever van een patiënt geplaatst kunnen worden om hun bloedsuiker te reguleren. Hierdoor hoeven patiënten minder, of zelfs helemaal geen insuline meer bij te spuiten. De lever is echter een suboptimale locatie. Dit leidt tothet verlies van eilandjes en suboptimale lange termijneffecten. Deze thesis onderzocht de ontwikkeling van een medisch implantaat dat gebruikt kan worden om eilandjes te transplanteren buiten de lever. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het design en het zo optimaal mogelijk verpakken van eilandjes. Dit heeft geleid tot een implantaat met zogenaamde microwells. Dit zijn kleine poreuze holtes die ieder eilandje voorzien van een eigen plek. Deze microwells zorgen ervoor dat de eilandjes overleven en functioneel blijven. Veiligheid van het implantaat en de optimale implantatielocatie zijn uitgebreid onderzocht. Een speciale focus werd gelegd op de translatie van een werkend prototype van een medisch implantaat op een universiteit naar de kliniek zodat deze nieuwe producten ook daadwerkelijk de patiënt bereiken.

Voertaal: Nederlands

Klik hier voor de live stream.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Lees ook