04 dec
16:00

Promotie Priscilla Yeye Adumoah Attafuah

Promotores: Prof. dr. J.M.G.A. Schols, Prof. dr. C. Lohrmann

Co-promotores: Dr. I.H.J. Everink, Dr. A. A. Abuosi

Trefwoorden: Kwaliteit van leven, ouderen, sloppenwijken, Ghana
 

"Quality of life, health, and social needs of slum-dwelling older adults in Ghana"

Dit proefschrift onderzoekt de kwaliteit van leven (QoL) van oudere volwassenen die in twee sloppenwijken in Ghana wonen. De studies in dit proefschrift onderzochten de kwaliteit van beschikbare instrumenten voor het beoordelen van QoL in Afrikaanse landen en gebruikten een van deze instrumenten (WHOQOL-BREF) om de QoL van oudere volwassenen in twee Ghanese sloppenwijken te evalueren. De resultaten toonden aan dat de QoL van oudere volwassenen in sloppenwijken matig is, dat het fysieke domein de laagste scores liet zien, en dat mannen consistent hogere QoL-scores lieten zien vergeleken met vrouwen.

Studies in dit proefschrift onderzochten ook de behoeften aan gezondheidszorg en sociale zorg van oudere volwassenen in sloppenwijken, zowel vanuit het perspectief van de oudere volwassene als vanuit het perspectief van de zorgverlener. De resultaten toonden verschillende onvervulde behoeften, en dat verschillende factoren van invloed zijn op deze onvervulde behoeften, zoals het ontbreken van een zorgverzekering, lange afstanden naar voorzieningen en negatieve houdingen van zorgprofessionals.

Tot slot gaf dit proefschrift inzicht in de houding van studentverpleegkundigen ten opzichte van oudere volwassenen en hun interesse in geriatrische zorg. Met minder dan 1% van de studentverpleegkundigen met interesse in de zorg voor oudere volwassenen na hun afstuderen, moet het verpleegkundig curriculum worden herzien om deze bevinding te verbeteren met de verwachte verdere toename van de levensverwachting in Ghana. Op basis van deze resultaten wordt aanbevolen om gezondheids- en sociale zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te maken voor oudere volwassenen in sloppenwijken, omdat dit hun QoL verder kan verbeteren.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook