21 mei
10:00

Promotie Oriol Gisbert Marti

Promotor: Prof. Dr. Bart Verspagen

Co-promotor: Dr. Önder Nomaler

Trefwoorden: Structurele verandering; consumptiepatronen; economische complexiteit; diversiteit
 

"Essays on the Structure of Supply and Demand"

Deze dissertatie onderzoekt de kenmerken van productie- en vraagstructuren in economieën in verschillende stadia van ontwikkeling. Het toont aan dat economische ontwikkeling samenhangt met de productie van goederen in een vergelijkbare verhouding tot de wereldwijde vraag, in tegenstelling tot specialisatie of het streven naar een evenwichtige verdeling van productieactiviteiten.  Dit suggereert dat, hoewel bepaalde naties rijkdom kunnen vergaren door de verkoop van grondstoffen zoals olie, ontwikkeling de beheersing van een breed scala aan capaciteiten vereist. Tot op heden hebben alleen geïndustrialiseerde economieën dit bereikt.

Wat consumptiepatronen betreft, wordt aangetoond dat deze sinds de jaren 1980 convergeren. Interessant genoeg heeft deze convergentie zich onafhankelijk van de verwachte inkomensconvergentie voorgedaan. Dit geeft aan dat zelfs als het inkomen van een land vier decennia geleden slechts een derde van dat van Zwitserland was, en dat vandaag de dag nog steeds is, de consumptie van de bevolking van dat land aanzienlijk meer is gaan lijken op die van Zwitserland. Dit fenomeen getuigt van de uitbreiding van de productiewijzen en levensstijlen die kenmerkend zijn voor kapitalistische samenlevingen.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook