28 nov
12:00

Promotie Mw. Marije te Kulve, MSc.

Promotor: prof.dr. W.D. van Marken Lichtenbelt
Co-promotores: dr. L.J.M. Schlangen, Signify, Eindhoven; dr.ir. L. Schellen, Gilde Opleidingen, Roermond

Trefwoorden: binnenmilieu, gebouwen, lichtconditie, temperatuurbeleving

"Interactions between light and temperature perception"

Mensen brengen een groot deel van hun tijd door in gebouwen. Dit zorgt ervoor dat het binnenmilieu (temperatuur, licht, lucht en geluid) van invloed is op onze gezondheid, comfort en productiviteit gedurende de dag. Gebouwen gebruiken veel energie om de temperatuur in gebouwen te reguleren. Dit leidt echter niet altijd tot gezonde condities en tevreden gebouwgebruikers. In dit proefschrift is gekeken hoe lichtcondities van invloed zijn op de temperatuurwaarneming, alertheid en thermofysiologische parameters zoals lichaamstemperatuur. Een belangrijke conclusie is dat lichtcondities die als comfortabel ervaren worden ook een positief effect hebben op de temperatuurbeleving. Energie-efficiënte ledverlichting kan mogelijk ingezet worden om grote temperatuurvariatie in gebouwen toepasbaar te maken en daarmee het energiegebruik te verminderen.