20 apr
10:00

Promotie Mw. Carolin Hoffmann, MSc.

Promotores: prof.dr. P. Martinez, prof.dr. B. Rutten, prof.dr. J. van Os

Trefwoorden: auto-immuniteit, psychose, klonen van antilichamen, auto-immune encefalitis

"The Brain under Attack: Autoantibodies in Psychotic Disorders"


In dit proefschrift wordt onderzocht of de hersenen van een kleine groep patiënten met psychotische verschijnselen worden aangevallen door het eigen immuunsysteem. Sommige autoantistoffen zouden gericht zijn tegen specifieke eiwitten in de hersenen en als gevolg hiervan neurologische en psychotische verschijnselen veroorzaken. Uit onze resultaten blijkt dat deze autoantistoffen heel weinig voorkomen in het bloed van patiënten met een psychotische stoornis. Ook blijken gangbare diagnostische methoden slechts beperkt bruikbaar te zijn bij deze onderzoeksgroep. Toch hebben we nieuwe autoantistoffen in de hersenen gevonden waarvan niet duidelijk is waartegen ze zijn gericht. Ten slotte beschrijven we twee methoden waarmee autoantistoffen uit de immuuncellen van patiënten kunnen worden gekloond. Zo kunnen autoantistoffen in laboratoria worden geproduceerd en hun schadelijke effecten verder worden onderzocht.

Lees ook