19 apr
13:00

Promotie Miriam Weijers

Promotor: Prof. dr. F.J.M. Feron

Co-promotor: Dr. C.H.G. Bastiaenen

Trefwoorden: gepersonaliseerde gezondheidszorg, Internationale Classificatie van het Functioneren, Toegankelijkheid patiënten tot elektronische medische dossiers, implementatie

"Personalized Preventive Child Health Care the “360°CHILD-profile” studies"

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van een longitudinaal “Mixed Methods” onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling en evaluatie van een nieuw digitaal dashboard met visualisatie en theoretische ordening van gepersonaliseerde informatie over de gezondheidssituatie van een kind: het 360°CHILDoc. Veelbelovende resultaten zijn ondervonden over de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van dit 360°KIND-profiel voor relevante stakeholders (ouders, jongeren, professionals en beleidsmakers).

Aan de andere kant heeft het project substantiële (organisatorische) barrières voor het implementatie- en evaluatieproces. De bevindingen hebben inzicht gegeven in wat binnen de Jeugdgezondheidszorg nodig is om gereed te zijn voor implementatie en hoe we het functioneren van dit veelbelovende 360°CHILDoc kunnen evalueren.            

Dit veelbelovende dashboard biedt een snel overzicht over holistische gezondheidsgegevens, is potentieel tijdbesparend en ondersteunt een begrijpelijke en integrale overdracht van gezondheidsinformatie aan ouders en jongeren. Het meest belangrijke is dat het 360°CHILDoc specifiek ontworpen is om de denkprocessen intuïtief te sturen in de richting van een meer gepersonaliseerde en participatieve jeugdgezondheidszorg.

Voertaal: Nederlands

Lees ook