05 jun
10:00

Promotie Ming Li

Promotores: Prof. dr. Jaap W.B. Bos, Prof. dr. Pierre Mohnen 

Trefwoorden: technische verandering, aanpassingskosten, vaardighedenpremie, arbeidsmarktbeleid

"Economic Growth in the Face of Changes"

Door de snelle ontwikkeling van technologieën is ons leven voortdurend aan verandering onderhevig en het effect van veranderingen op arbeidsmarkten is essentieel voor economische groei en ongelijkheid. Dit proefschrift onderzoekt de relatie tussen economische groei, ongelijkheid en de uitdagingen bij de aanpassing aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Het onderzoek richt zich op het begrijpen van de moeilijkheden waarmee werknemers worden geconfronteerd wanneer hun vaardigheden moeten veranderen of wanneer ze moeten overstappen naar een andere bedrijfstak. Er wordt onderzocht hoe deze aanpassingen van invloed zijn op de productiviteit, de lonen en de perceptie van technologische veranderingen die bepaalde vaardigheden bevoordelen. Daarnaast wordt gekeken naar de belemmeringen die werknemers ondervinden wanneer zij van de ene bedrijfstak naar de andere willen overstappen als gevolg van factoren zoals hoge kosten of specifieke vaardigheden die in bepaalde bedrijfstakken nodig zijn. Het onderzoek bespreekt ook de rol van het arbeidsmarktbeleid bij het beheersen van werkloosheid en inflatie. Er wordt gekeken naar de afwegingen die hierbij een rol spelen en naar de uitdagingen bij de uitvoering van effectief beleid. In het algemeen benadrukt het proefschrift hoe belangrijk het is deze uitdagingen te begrijpen en aan te pakken om zowel economische groei als een eerlijkere samenleving te bereiken.

Voertaal: Engels

Klik hier voor de live stream.