24 jan
16:00

Promotie Mariajose Silva-Vargas

Promotor: Prof. dr. ir. Eleonora Nillesen

Co-promotor: Prof. dr. Jonathan de Quidt

Trefwoorden: Integratie van vluchtelingen, Sociale cohesie, Ruilverkaveling, Randomized Control Trial
 

"Beyond Boundaries: Integrating Refugees and Consolidating Farmland. Essays in experimental and development economics"

Een deel van dit onderzoek werd in juni 2023 in Parijs tentoongesteld, aangezien Mariajose ook fotograaf is. De tentoonstelling was een integraal onderdeel van de conferentie "Science and the Fight against Poverty: How Far Have We Come in 20 Years and What's Next" conferentie, een evenement voorgezeten door Nobelprijswinnares Esther Duflo en georganiseerd door J-PAL Europe. De tentoonstelling kan hier bekeken worden.

Dit baanbrekende promotieonderzoek duikt in de wereld van experimentele en ontwikkelingseconomie en biedt een drietal boeiende essays. Deze hoofdstukken hebben één rode draad en onderzoeken innovatieve strategieën om sociale en fysieke barrières in lage-inkomenslanden te doorbreken. Wat dit werk onderscheidt is niet alleen het rigoureuze gebruik van experimentele methodologieën, waaronder gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en lab-in-the-field experimenten, gekoppeld aan primaire gegevens, maar ook de prestigieuze financiering die het ontving. Gerenommeerde instellingen, waaronder J-PAL, het laboratorium van Nobelprijswinnaars Prof. Esther Duflo en Prof. Abhijit Banerjee, hebben dit onderzoek gesteund. De studies ontvouwen zich in de levendige context van Oeganda en Kenia, waarbij de dynamische landschappen van de ontluikende economieën van Oost-Afrika worden verkend. De eerste twee hoofdstukken ontrafelen de centrale rol van de private sector in het versterken van sociale cohesie en arbeidsmarktintegratie. Hoofdstuk 1 stelt een dwingende vraag: Kan samenwerking tussen autochtone en gevluchte werknemers de sociale cohesie verbeteren? Hoofdstuk 2 onderzoekt de impact van het aanwerven van een vluchteling tijdens een stage op de toekomstige bereidheid van werkgevers om vluchtelingentalent aan te werven. Hoofdstuk 3 richt de schijnwerpers op de grondmarkten en onderzoekt of goed ontworpen regels voor de handel in grond transformatieve oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen in de landbouw in lage-inkomenslanden. Dit onderzoek draagt niet alleen bij aan het academische discours, maar heeft ook diepgaande implicaties voor praktische, reële kwesties.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook