07 dec
13:00

Promotie Lianne M. Loosveld

Promotores: Prof. dr. Erik W. Driessen, Prof. dr. Eline Vanassche

Co-promotor: Dr. Pascal W.M. van Gerven

Trefwoorden: Mentoring, Persoonlijk interpretatiekader, Docentprofessionalisering, MERIT
 

"Finding the merit of mentoring Mentors’ personal knowledge and beliefs about mentoring in health professions education"

Dit proefschrift onderzoekt hoe mentoring vorm krijgt en hoe mentoren naar hun eigen mentoring kijken. Het beoogt daarmee een antwoord te geven op de vraag: Hoe ervaren mentoren het wat, waarom en hoe van hun mentoring? In deze context verwijst “mentor” naar een docent die een longitudinale ontwikkelrelatie heeft met een mentee, waarin de focus over het algemeen ligt op de persoonlijke en professionele groei van de mentee. De manier waarop mentoren deze relatie in de praktijk tot uiting brengen is voor elke mentor uniek, omdat ze elk hun eigen persoonlijk interpretatiekader (personal interpretative framework) hebben dat de basis vormt van hun individuele aanpak.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook