30 okt
16:00

Promotie Irene Moll

Promotor: Prof. dr. R.J. Vermeulen

Co-promotor: Dr. K. Meijer

Trefwoorden: cerebrale parese, cognitie, functionele elektrosimulatie, vermoeidheid
 

"Cerebral Palsy: Cognition, fatigue and assessing functional electrical stimulation during walking"

Cerebrale parese komt bij ongeveer 2 op de 1000 kinderen voor en is de meest voorkomende oorzaak van bewegingsbeperkingen bij kinderen. Cerebrale parese wordt veroorzaakt door schade in de onvolgroeide hersenen. Dit leidt tot een stoornis in de ontwikkeling van beweging en houding waardoor er een beperking in activiteiten is, zoals bijvoorbeeld lopen maar soms ook zitten. Uit ons onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd meer witte stof schade hebben en slechter bewegen, later meer kans hebben op een verstandelijke beperking. Ongeveer 1 op de 2 patiënten met cerebrale parese heeft een verstandelijke beperking. Dit heeft gevolgen voor school- en revalidatiemogelijkheden. Wat betreft bewegen kan de meerderheid van de patiënten met cerebrale parese zelf lopen, echter vaak met problemen: dit kan langzamer en anders dan normaal

gaan, bijvoorbeeld met een klapvoet. Huidige behandelingen hiervoor zijn fysiotherapie en een spalk. Een nieuwe behandeling van een klapvoet is functionele elektrostimulatie (FES). Hierbij wordt door middel van elektrodes een zenuw en spier gestimuleerd waardoor de voet omhoog getild wordt, in de zwaaifase van het lopen. De hoofdvraag van dit proefschrift is of functionele elektrostimulatie (FES) tijdens lopen bij kinderen met cerebrale parese een goede behandeling is: leidt het tot beter functioneren? Om hierop een antwoord te vinden, hebben we metingen gedaan op alle niveaus van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). We hebben onder andere gekeken naar persoonlijke doelen middels de Goal Attainment Scale. We wilden daarbij ook andere factoren dan bewegen in acht nemen. We concluderen dat FES kan voor sommige patiënten gebruikt worden als alternatief voor een spalk. Daarnaast is de conclusie dat cerebrale parese meer beïnvloedt dan bewegen, het geeft namelijk ook vaak een verstandelijke beperking en (spier)vermoeidheid.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.