26 feb
16:00

Promotie Esther Karen Pijl

Promotores: Prof. dr. F. J. M. Feron†, Prof. dr. A. E. de Rijk, Prof. dr. J. J. P. Mathijssen

Co-promotor: Dr. Y. T. M. Vanneste

Trefwoorden: Ziekteverzuim, jeugdgezondheidszorg, basisschool leerlingen, MAZL (Medische Advisering ziekgemelde leerling)
 

"Development and evaluation of the 'Medical Advice for Sick-reported Students - Primary School' (MASS-PS) intervention"

Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar ziekteverzuim onder basisschoolleerlingen. Naar school kunnen gaan is cruciaal voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. De meeste leerlingen lukt dat goed, zij worden hooguit een of twee kort ziekgemeld in een schooljaar. In het onderzoek bleek echter dat 13 tot 23% van de leerlingen ‘zorgwekkend ziekteverzuim’ had: meer dan 9 schooldagen of meer dan 4 keer ziekgemeld in een schooljaar. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is de methode ‘Medische Advisering Ziekgemelde Leerling’ (MAZL) ontwikkeld. Hierin werken scholen en jeugdgezondheidszorg samen om ziekteverzuim te verminderen en om ziekgemelde leerlingen en hun ouders te ondersteunen. In dit proefschrift is MAZL voor het primair onderwijs (PO) aangepast in samenwerking met leerkrachten, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en ouders. Verzuimcoördinatoren op school merkten dat MAZL PO hielp om grip te krijgen op verzuim en zagen een verbetering in het welzijn van de leerlingen. Ook werd een positief effect gevonden op het aantal dagen verzuim van leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim. Het onderzoek liet wel zien dat de implementatie nog verder verbeterd kan worden. MAZL PO is dus een veelbelovende interventie om ziekteverzuim bij basisschoolleerlingen te verminderen.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook