02 jun
13:00

Promotie Emmelie Hazelzet

Promotores: Prof. dr. A.E. de Rijk , Prof. dr. J.H.A. Bosma

Co-promotor: Dr. I. Houkes

Trefwoorden: duurzame inzetbaarheid, werknemers, dialoog, participatieve aanpak, interventieonderzoek

"Promoting sustainable employability of employees in low-skilled jobs- Development, implementation, and evaluation of a dialogue-based intervention

Lager opgeleide mensen leven 14 jaar korter in goede gezondheid dan hoger opgeleide mensen, en gaan 6 jaar eerder dood. Hoewel dit verschil voor een deel te maken heeft met ongezondere arbeidsomstandigheden, wordt er weinig gedaan aan het verbeteren van deze arbeidsomstandigheden. Dit proefschrift beschrijft een interventieonderzoek op het gebied van arbeid en gezondheid. Eerst is de organisatie-interventie "Gezond HR", gericht op de duurzame inzetbaarheid van de onderbelichte groep werknemers in laaggeschoolde banen, ontwikkeld. Vervolgens is deze geïmplementeerd in 7 bedrijven en zijn resultaten geëvalueerd. Uit de evaluaties komt naar voren dat ondanks de uitdagingen tijdens het ontwikkel- en implementatieproces, Gezond HR een unieke aanpak biedt om de beslisruimte in het werk van deze werknemers te bevorderen. Een grotere beslisruimte wordt in verband gebracht met een betere gezondheid. Toekomstig onderzoek waarin werknemers langer dan een jaar worden gevolgd moet duidelijk maken of deze participatieve aanpak ook duurzame inzetbaarheid verbetert en gezondheidsverschillen tussen werkenden in hoog- en laaggeschoold werk verkleint. Bovendien werd geconcludeerd dat de nog steeds bestaande traditionele visie op werk “profit over people” in Nederland niet duurzaam is. Er is een drastische verandering van perspectief en organisatiecultuur nodig om te zorgen voor een collectieve, participatieve, bottom-up mentaliteit die de werknemers in laaggeschoolde banen centraal zet. Deze mensgerichte benadering lijkt noodzakelijk om de huidige en toekomstige uitdagingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en in de samenleving aan te pakken. 

Voertaal: Nederlands

Klik hier voor de live stream.

Lees ook