27 feb
16:00

Promotie Elisabeth Jorinde Marie De Neubourg

Promotores: Prof. dr. Lex Borghans, Prof. dr. Maria Jansen

Co-promotor: Dr. K.M. Coppens

Trefwoorden: cognitieve ontwikkeling; executive functies; basisschool; sociale ongelijkheid
 

"Cognitive development, school achievement and parental inequalities among primary school aged children: A focus on executive functions"

Door een overkoepelend overzicht te nemen van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift, kan een waardevolle aanvulling worden gedaan op de bestaande kennis over de verbanden en de dynamische relatie tussen het executief functioneren en andere inputfactoren en actoren die de mogelijke levensresultaten van mensen beïnvloeden. Kinderen. Dit zou kunnen leiden tot effectief beleid in het (voor)schoolse onderwijs dat erop gericht is de intergenerationele cyclus van ongelijkheid te doorbreken. Ondanks tientallen jaren van investeringen in het minimaliseren van de sociale ongelijkheid onder schoolgaande kinderen, worden kinderen van lager opgeleide ouders nog steeds oververtegenwoordigd in de lagere schoolprestaties. Een van de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift is dat verschillen in executief functioneren de verschillen tussen sociaal-economische groepen niet kunnen verklaren. Deze bevinding impliceert dat een potentieel trainingsprogramma voor uitvoerende functies zou kunnen werken, ongeacht of parallelle sociaal-economische problemen worden aangepakt of niet.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook