06 dec
16:00

Promotie Doke J.M. Buurman

Promotor: Prof. dr. P.A.W.H. Kessler

Co-promotor: Dr. C.M. Speksnijder, Dr. F.J. Hoebers

Trefwoorden: Implantaatondersteunde prothetische rehalitatie; kauwen in HNC; de-escalatie van tandverlies vóór RT
 

"De impact van het kauwstelsel op de functionele revalidatie en kwaliteit van leven bij patiënten met hoofd-halskanker"

Zowel de patiëntenpopulatie met hoofd-halskanker als de zorg op het gebied van hoofd-halskanker verandert. Als resultaat van de preventie-inspanningen in de tandheelkunde van de afgelopen 50 jaar, heeft een groeiend aantal patiënten nog steeds het grootste deel van hun eigen tanden wanneer de diagnose hoofd-halskanker wordt gesteld.

Patiënten die hersteld zijn van hoofd-halskanker noemen tanden en tandheelkundige gezondheid regelmatig als een groot probleem wanneer hen wordt gevraagd naar de bijwerkingen van de behandeling. Dit proefschrift beschrijft de verbeterde kauwfunctie en patiënttevredenheid over een lange periode van implantaatgedragen gebitsprothesen (klikgebitten) in beide kaken. Vooral tandeloze patiënten met maxillaire defecten die waren gerehabiliteerd met een obturatorprothese (klosprothese) profiteerden van de plaatsing van tandwortel implantaten.

Voor patiënten met eigen tanden beschrijft dit proefschrift de omvang van onnodig tandverlies voorafgaand aan de bestraling en de impact van tandverwijdering voorafgaand aan de bestraling op gewichtsverlies gedurende de chemoradiotherapie.

Het biedt handvatten voor de eerste de-escalatiestappen bij patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied. Dit leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook