16 sep
14:00

Promotie dhr.drs. Maurice G.M. Heemels

Promotor: Prof.dr. A. Knotter
Trefwoorden: geschiedenis, Roermond, begraafplaatsen

Titel: "Op den akker des doods, waar allen gelijk worden;.. Begraafcultuur in Roermond 1870-1940"

Voor het persbericht over dit proefschrift zie: Roermondse begraafplaats weerspiegelt levende stad (NL).

In de internationale literatuur worden eind negentiende-eeuwse, vroeg twintigste-eeuwse begraafplaatsen gekenmerkt als ‘spiegel’ van de samenleving. Zij zouden de sociale verhoudingen in de levende stad weerspiegelen. In dit promotieonderzoek is deze bewering voor het eerst getoetst aan de hand van een concreet voorbeeld, de Roermonds begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’. Uit het onderzoek blijkt dat de Roermondse begraafplaats inderdaad kan worden beschouwd als een ‘spiegel’ van de sociale verhoudingen in de stad Roermond tussen 1870 en 1940. De begraafplaats was als het ware een ‘kleine kopie’, een ‘microkosmos’ van de stad Roermond in deze periode.