21 dec
16:00

Promotie Dhr.drs. Maarten Beek

Promotor: prof.dr. H.J.T Rutten
Co-promotores: dr. A. Voogd; dr. E. Luiten, dr. P. Gobardhan

”Axillary reverse mapping; towards selective axillary surgery in breast cancer patients”


Trefwoorden: Borstkanker, okselklierdissectie, lymfoedeem, axillary reverse mapping

Een nog steeds aanzienlijk aantal patiënten met borstkanker komt in aanmerking voor een okselklierdissectie (het verwijderen van alle lymfeklieren uit de oksel) Een groot nadeel is dat deze gepaard kan gaan met aanzienlijke hinder voor de patiënt, met name lymfoedeem maar ook gevoels- en bewegingsstoornissen.

In dit proefschrift wordt de introductie van een nieuwe techniek beschreven axillary reverse mapping (ARM) genoemd. De achtergrond van deze techniek is de anatomische ligging van het lymfatische drainagesysteem; zowel “borst”‐ als “arm”‐lymfeklieren zitten in de oksel en deze zijn normaal gesproken tijdens een operatie niet van elkaar te onderscheiden. Het concept van de ARM procedure is het in kaart brengen van de lymfedrainage van de arm, zodat deze gedurende een okselklierdissectie gespaard kan worden. Dit gebeurt door middel van het inspuiten van een blauwe kleurstof in de binnenzijde van de bovenarm. Hierdoor worden alle “arm”‐lymfeklieren en onderlinge lymfebanen blauw en kunnen ze selectief worden gespaard. Op deze manier kan wellicht de kans op het ontstaan van lymfoedeem verminderd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van de behandeling van de patiënt met borstkanker.

Het onderzoek is medegefinancierd door Pink Ribbon.