09 jul
16:00

Promotie Dhr. Kasim Balarabe, LL.M.

Promotor: prof.dr. F. Coomans
Co-promotor: dr. G. Arosemena

Trefwoorden: recht op water en sanitaire voorzieningen, General Comment nummer 15, mensenrechtenvriendelijke aanpak, ecosysteemvriendelijke aanpak, afdwingbaarheid van economische, sociale en culturele rechten, gerechtelijk activisme, resolutie 64/292 van de Algemene Vergadering van de VN

"Realising the right to water and sanitation in Nigeria: A Human Right-Based-Ecosystems Approach"

In dit proefschrift hebben we onderzocht hoe het recht op water en sanitaire voorzieningen in Nigeria kan worden geëffectueerd. Ons doel is een alternatieve mensenrechten- en milieuvriendelijke aanpak te presenteren. We onderzochten wetten, beleid en praktijk in Nigeria en gingen na in hoeverre deze in overeenstemming zijn met relevante internationale wetgeving. Op basis van empirische studiegegevens onderzochten we welke factoren bijdragen aan problemen op het terrein van water en sanitaire voorzieningen in Nigeria en de mate waarin de bevolking zich bewust is van hun rechten op dit gebied. Aan de hand van wetenschappelijke artikelen onderzochten we de interpretatie van de wetgeving, en mensenrechten- en ecosysteemvriendelijke methoden. Op basis van deze informatie toonden we aan hoe het recht op water en sanitaire voorzieningen in Nigeria kan worden geëffectueerd.