01 dec
10:00

Promotie Carmen F.M. van Hooijdonk

Promotores: Prof. dr. T.A.M.J. van Amelsvoort, Prof. dr. J.P. Selten, Prof. dr. J. Booij

Trefwoorden: Psychotische en aanverwante stoornissen; Beeldvormende technieken; Precisiepsychiatrie; Neurobiologie
 

"On the bumpy road of psychotic disorders: Paving new avenues for personalized treatment approaches by examining neurochemical changes in psychosis and related disorders"

De uitdagingen in de behandeling van psychotische en aanverwante stoornissen hebben veel overeenkomsten met een hobbelige weg. Voor 25-33% van alle patiënten met een niet-affectieve psychotische stoornis is het moeilijk om effectieve medicatie te vinden. Dit leidt tot lange behandeltrajecten, ontmoediging van patiënten en hoge maatschappelijke kosten. Patiënten sneller een effectieve behandeling bieden zou daarom deze negatieve gevolgen kunnen verbeteren. Verder zou dit ook gunstig kunnen zijn voor de lange wachttijden voor psychiatrische zorg, de hoge werkdruk voor psychiatrische zorgverleners en de verhoging van kosteneffectiviteit.

Maar hoe kunnen we de behandeling van psychotische en aanverwante stoornissen verbeteren? Eén mogelijkheid is het gebruik van voorspellingsmodellen. Deze modellen zouden, op basis van informatie van de behandelaar en/of de patiënt, kunnen voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde interventie effectief zal zijn. De clinicus zou deze informatie vervolgens kunnen gebruiken om patiëntspecifieke beslissingen te nemen over interventiestrategieën. Tot nu toe is het nog onduidelijk welke informatie het best gebruikt kan worden als input voor dergelijke voorspellingsmodellen. Informatie over neurochemische processen zou nuttig kunnen zijn voor dit doel.

Dit proefschrift onderzoekt daarom verschillende neurobiologische processen in individuen met psychotische stoornissen, evenals individuen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze stoornissen, in het bijzonder die met het 22q11.2 deletie syndroom.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook