13 jun
13:00

Promotie Alexander Koch

Promotores: Dr. G.H. Koek, Prof. dr. F. Tacke (Charité Berlin, Germany)

Trefwoorden: Biomarkers, intensive care, systemische ontsteking, prognose

"Identification of novel biomarkers in critically ill patients"

Dit proefschrift geeft een samenvatting van publicaties van prospectieve, niet-interventionele studies naar de identificatie van nieuwe biomarkers in de intensive care geneeskunde. Biomarkers in de context van dit proefschrift zijn laboratoriumwaarden die bepaald worden uit het bloed van patiënten die behandeld worden op een intensive care afdeling. Zij worden in de klinische routine gebruikt om diagnoses te stellen, prognoses te stellen en de behandeling te controleren. Voor klinische toepasbaarheid moeten biomarkers geschikte statistische testkarakteristieken hebben om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende ziektetoestanden. Bovendien moeten biomarkers gemakkelijk te verkrijgen, snel meetbaar en generaliseerbaar zijn, zodat zij onmiddellijk kunnen worden geïnterpreteerd in de klinische context en men snel beslissingen kan nemen om het verloop van de ziekte gunstig te beïnvloeden. Het doel van dit proefschrift was de betekenis, regulering, diagnostische en prognostische waarde van nieuwe biomarkers gemeten in het bloed van kritiek zieke patiënten te evalueren.

Voertaal: Engels

Klik hier voor de live stream.

Lees ook