23 mrt
10:00

Onsite promotie Marissa Hubertina Gertruda Gerards

Promotors: Prof. dr. A.F. Lenssen, Prof. dr. R.A. de Bie
Co-promotor: Dr. K. Meijer

"The next step. Pertubation-based balance training and falls prevention in older adults"

Trefwoorden: Vallen, Ouderen, Fysiotherapie, Preventie

Valincidenten vormen een bedreiging voor de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Door de vergrijzing neemt de behoefte aan effectieve en efficiënte valpreventie steeds verder toe. Perturbatietraining (PBT) heeft als doel om de herstelreactie te verbeteren na onverwachte balansverstoringen, zoals struikelen of uitglijden. PBT is een veelbelovende interventie die mogelijk de balans kan verbeteren en valincidenten in het dagelijks leven van ouderen kan voorkomen. Dit proefschrift onderzocht de effectiviteit en toepasbaarheid van deze relatief nieuwe interventie in de praktijk. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat PBT valincidenten in het dagelijks leven van ouderen kan verminderen, en dat deze training aanvaardbaar is voor ouderen. Bovendien geven de resultaten inzicht in factoren die deze aanvaardbaarheid beïnvloeden. Op balanstesten werden er echter geen betere resultaten gevonden wanneer PBT werd toegevoegd op reguliere zorg. De bevindingen in dit proefschrift geven belangrijk inzicht in de toepasbaarheid en effectiviteit van PBT in de praktijk.

Kijk hier voor het proefschrift