12 jun
13:00

Online Promotie Frank Sina

Promotor: Prof. Dr. Peter L.H. Van den Bossche 

Co-promotor: Prof. Dr. Arie Trouwborst (Tilburg University)

Trefwoorden: milieurecht, internationaal recht, CITES, bedreigde soorten, uitvoering, rechtsgebieden

"Convention on International Trade in Endangered Species of WildFauna and Flora and its Implementation in the United States of America, the European Union, Tanzania, India and Colombia"

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) is een in 1973 gesloten wereldwijde overeenkomst tussen regeringen. CITES telt 184 partijen en heeft betrekking op meer dan 38.700 soorten. De belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat de internationale handel in exemplaren van wilde dieren en planten hun voortbestaan niet bedreigt door internationale samenwerking.

Ondanks zijn bestaan blijft de illegale internationale handel in bedreigde soorten één van de grootste milieuproblemen van deze tijd. Dit wijst op zwakke punten in de wettelijke kaders die de handel zowel internationaal als binnenlands regelen en vraagt om een herevaluatie van de bestaande kaders.

In deze studie is de uitvoering van CITES in vijf rechtsgebieden onderzocht, namelijk de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, Tanzania, India en Colombia. Onderzocht werden de juridische en administratieve systemen voor de uitvoering ervan, de problemen die de uitvoering beïnvloeden, wat andere rechtsgebieden kunnen leren van de uitvoeringspraktijken in de geselecteerde rechtsgebieden en wat kan worden gedaan om de uitvoering van CITES in het algemeen en in de rechtsgebieden van de casestudy te verbeteren.

Voertaal: Engels

Klik hier voor de live stream.