24 jun
10:00

Online Promotie Ferdi Widiputera

Promotores: Prof. Dr. Wim Groot, Prof. Dr. Kristof de Witte

Trefwoorden: Diversiteit, Hoger Onderwijs, Aantrekkelijkheid van programma's, Tevredenheid van studenten
 

"Diversity in Higher Education: Insights and Implications"

Dit proefschrift onderzocht diversiteit in instellingen voor hoger onderwijs en de invloed ervan op studentenuitkomsten zoals inschrijving, retentie en afstuderen. Het proefschrift was gericht op het geven van evidence-based aanbevelingen voor beleidsmakers en onderwijsinstellingen om diversiteit te verbeteren door de factoren te analyseren die deze aspecten beïnvloeden. Het onderzoek in dit proefschrift belicht diversiteitstrends op verschillende onderwijsniveaus en onderstreept de behoefte aan op maat gemaakte strategieën om diversiteit te bevorderen. Factoren zoals aantrekkelijkheid van programma's, studenttevredenheid en uitvalpercentages werden onderzocht om hun invloed op het succes van studenten te begrijpen. Het onderzoek was erop gericht licht te werpen op de complexiteit van de besluitvormingsprocessen van studenten en inzichten te verschaffen voor het creëren van meer inclusieve omgevingen in instellingen voor hoger onderwijs.

Klik hier voor de livestream.