18 mrt
16:00

Online Promotie Antonio Soares Martins Neto

Promotores: Prof. dr. Pierre Mohnen, Dr. Nanditha Mathew, Prof. dr. Alex Coad

Trefwoorden: Invoering van technologie; baanpolarisatie; beroepsmobiliteit
 

"Essays on Technology Adoption and the Labor Market"

Hoewel de voordelen van technologische vooruitgang onmiskenbaar zijn, brengt ze ook tal van uitdagingen met zich mee. In het bijzonder is er een aanhoudend debat over de mogelijke negatieve impact van technologie-adoptie op werkgelegenheidsresultaten. Door gebruik te maken van een reeks nieuwe datasets en robuuste methodologieën toe te passen, draagt dit proefschrift bij aan dit debat en onderzoekt het enkele drijvende krachten en gevolgen van technologie-adoptie, met speciale aandacht voor verbanden tussen technologie en de arbeidsmarkt in zich ontwikkelende economieën. Dit op papier gebaseerde proefschrift bevat vier belangrijke hoofdstukken die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gelezen. Hoofdstuk 1 bespreekt de effecten van technologie-adoptie op de arbeidsmarkt, met de nadruk op de mate van baanpolarisatie in ontwikkelingseconomieën. Hoofdstuk 2 kijkt naar de rol van technologie in het vervangen van routinematige beroepen en bestudeert de effecten van massaontslagen op werknemers die voorheen in deze beroepen werkten. Hoofdstuk 3 bestudeert de mobiliteit op de arbeidsmarkt en hoe de overdraagbaarheid van vaardigheden de negatieve effecten van baanverplaatsing vermindert. Hoofdstuk 4, ten slotte, bespreekt de rol van internationale handel bij het stimuleren van de invoering van geavanceerde technologieën door bedrijven. Alle hoofdstukken belichten beleidsmaatregelen die de negatieve effecten van de invoering van technologie verzachten en zorgen voor een rechtvaardigere verdeling van de voordelen ervan.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook