07 feb
19:30 - 22:30
UM Star Lecture in Berlijn

Niemand buiten de boot - de toekomst van sociale bescherming (Lezing in het Engels)

Het onderzoek van professor Gassmann is gericht op systemen voor sociale bescherming, niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in westerse samenlevingen. Ze laat zien dat het belangrijk is dat regeringen overal ter wereld investeren in sociale bescherming. Vooral met de huidige groei van het aantal zelfstandigen en onregelmatige banen, die vaak onzeker zijn, moeten we ons afvragen of er nog wel een toekomst is voor onze welvaartsstaten. Gassmann zet deze vragen af tegen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's), in het bijzonder SDG 1 (einde aan armoede), en stelt dat betrouwbare en regelmatige inkomenssteun niet alleen bijdraagt aan het verbeteren van de positie van arme en kwetsbare groepen in de samenleving, maar ook de economie versterkt. (Lezing in het Engels)

Over de spreker

Franziska Gassman

Franziska Gassmann is hoogleraar Social Protection and Development aan de Universiteit Maastricht en hoogleraar Poverty and Social Protection aan de Hogeschool Bonn-Rhein-Sieg. Bij UNU-MERIT heeft ze de leiding over het onderzoeksthema Social Protection, Inclusive Innovation and Development. Haar eigen onderzoek is gericht op beleid inzake sociale bescherming en de meting van armoede en kwetsbaarheid met gebruik van hoofdzakelijk empirische methoden op basis van grootschalige enquêtes onder huishoudens. In haar lopende onderzoek staat de vraag centraal waarom lage- en middeninkomenslanden al dan niet in sociale zekerheid investeren, en welke implicaties het veranderende karakter van werk heeft voor de welvaartsstaat. Professor Gassmann heeft meer dan twintig jaar ervaring als consultant en adviseur van regeringen en internationale organisaties op het gebied van sociale beleidskwesties in Centraal en Oost-Europa, uit het voormalige Joegoslavië voortgekomen landen, de Kaukasus, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië. Ze heeft ervaring met projecten in meer dan vijftien landen in Europa, Azië en Afrika.

Deze lezing is onderdeel van een lezingenreeks voor alumni: de UM Star Lectures. Gelijktijdig vinden er nog 13 lezingen plaats in 13 steden en 5 landen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om de contacten met onze afgestudeerden aan te halen, te inspireren, wetenschappelijke inzichten te delen en ervaringen en herinneringen op te halen. Daarnaast willen we hiermee bijdragen aan een levendige alumni gemeenschap.