08 mrt
09:00 - 17:30

Maastricht University Diversity Day

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, lanceren het UM Centre for Gender and Diversity en de nieuwe UM Diversity Officer een Diversiteitsdag voor de hele UM-gemeenschap.

Laten we het hebben over instemming! En ervoor zorgen dat we de eerste leeftijdsvriendelijkeuniversiteit op het Europese continent worden!

Kom op 8 maart 2018 naar de Maastricht University Diversity Day!

De Diversity Day is onderdeel van het diversiteitsinitiatief van de UM dat in het najaar van 2017 door onze rector Rianne Letschert is gelanceerd. Doel van het initiatief is de diversiteit en inclusiviteit van de UM te vergroten. Om dit doel te vertalen naar concrete beleidsmaatregelen heeft de UM in januari 2018 Constance Sommerey als Diversity Officer aangesteld. De Diversity Day 2018 wordt door haar in samenwerking met het Centre for Gender and Diversity georganiseerd om discussies te stimuleren en inzichten op te doen waarmee nieuw beleid voor personeel en studenten van de UM kan worden gevormd.

Alle leden van de UM-gemeenschap zijn van harte uitgenodigd om deze diversiteitsdag bij te wonen op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, in het Kumulus Theater, Herbenusstraat 89, Maastricht.

De ochtendsessie wordt georganiseerd door de studentengroep Feministen van Maastricht van de UM in samenwerking met Dionyx en Consent Matters Maastricht. De sessie gaat over een onderwerp dat onze studenten na aan het hart ligt en dat nu veel in de publiciteit is, maar dat binnen de UM tot nu toe nauwelijks aan de orde is gekomen, namelijk Seksuele intimidatie en de betekenis van instemming bij de UM. Studenten zullen in het kort situaties uitbeelden waarin sprake is van mogelijk grensoverschrijdend gedrag om discussie met het publiek uit te lokken over de betekenis van instemming in dergelijke situaties. De resultaten van deze discussie worden meegenomen in de Gedragscode van de UM die momenteel wordt opgesteld.

Voor de middagsessie hebben we er bewust voor gekozen om eens verder te kijken dan gender(on)gelijkheid en ons te richten op de vaak vergeten diversiteitscategorie van leeftijd. Zo willen we de raakvlakken voor het voetlicht brengen die er in de dagelijkse beleving van onze medewerkers en studenten bestaan tussen leeftijd enerzijds en gender, etniciteit, etc. anderzijds. Het thema van de middagsessie is de leeftijdvriendelijke universiteit en gaat over leeftijdsdiscriminatie aan de universiteit, met speciale aandacht voor twee leeftijdsgroepen in onze gemeenschap, namelijk medewerkers en studenten in de leeftijd van 25-35 jaar en 55+.

Aagje Swinnen (UM Centre for Gender and Diversity) geeft een presentatie over het ontmaskeren van mythes over leeftijd, en Christine O’Kelly (Dublin City University) spreekt over het internationale netwerk van leeftijdvriendelijke universiteiten en de tien principes van een leeftijdvriendelijke universiteit die het uitgangspunt van het netwerk vormen. Deze presentaties worden gevolgd door een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de genoemde leeftijdsgroepen, aangevuld met Christoph Rausch en Antoon Vugts van de afdeling P&O. De discussie zal gaan over leeftijdgerelateerde hindernissen tijdens de loopbaan, en manieren waarop de UM deze hindernissen kan beperken en zo studenten en personeel kan helpen hun ambities waar te maken.

Ter afsluiting van de middagsessie zal rector Rianne Letschert De verklaring van de tien principes van een leeftijdsvriendelijke universiteit ondertekenen, waarmee de UM als eerste universiteit op het Europese continent deel gaat uitmaken van het internationale netwerk van leeftijdsvriendelijke universiteiten.  

 Lees meer...

Organisatoren:

  • Constance Sommerey, Diversity Officer
  • Lies Wesseling, directeur Centre for Gender and Diversity

Programma:

09.30                                      Welcome & Opening by the organisers
10.00-10.15 Feminists of Maastricht introduce the topic Sexual Harassment and the Meaning of Consent at UM
10.15-11.30 Interactive discussion of staged vignettes with the audience and a panel of experts, to explore the meanings of consent in specific social situations
11.30-12.00 Coffee break
12.00-13.00 Interactive discussion of staged vignettes continued
13.00-14.00 Lunch break
14.00-15.00
  • Welcome & Opening by the organisers
  • Aagje Swinnen on Debunking Ageist Myths
  • Christine O’Kelly on the Age-Friendly Universities Network
15.00-15.30 Coffee break

15.30-17.00

  • Short Film on Age-Friendliness at UM
  • Discussion with panelists on current age-related obstacles and opportunities for age-friendly policies at UM
17.00 Rector Rianne Letschert signs the Age Friendly University’s 10 principles
17.15

Drinks

Panel members

Morning session:
Dionyx
Consent Matters
UCM Feminists
Wendy Geijen, UM student Confidential Advisor, student Psychologist
Moderator: Feminists of Maastricht

Afternoon session:
Luana Russo, Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University
Anna Wolters, independent researcher, Maastricht University alumna
Christine O’ Kelly, Dublin City University
Andre Klip, Faculty of LAW, Maastricht University
Antoon Vugts, HRM, Maastricht University
Christoph Rausch, HRM,  Maastricht University
ModeratorAagje Swinnen, Centre for Gender and Diversity, Maastricht University

 

Meer events