19 nov
10:00 - 16:00

ITEM Jaarconferentie 2021: Grensregio’s versterken – meer dan ooit?

<span style="color:#ef4c22"><center>“Geleerde lessen, kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking”</h3>

De coronapandemie heeft laten zien dat aandacht voor het aanpakken van barrières niet enkel door het stroomlijnen van regelgeving wordt gerealiseerd, maar ook door het onderkennen van een grensidentiteit. Een gezamenlijke strategie van betrokken stakeholders en het samen optrekken met partners aan weerszijde van de grens ieder vanuit zijn eigen achtergrond (praktijk, kennis, governance), blijkt nodig te zijn om tot een juiste casuïstiek, een gezamenlijke concrete agenda en een structurele aanpak te komen.

Tijdens de ITEM Jaarconferentie 2021 kwam aan bod hoe grensregio’s en Euregio’s hierin een rol kunnen spelen en welke instrumenten hiervoor kunnen worden gebruikt, met een inhoudelijke focus op het nieuwe werken (thuiswerken) na COVID-19 en majeure ontwikkelingen ten aanzien van grensoverschrijdende veiligheid en zorg.  

Provincie Zeeland was gastheer van de ITEM-Jaarconferentie 2021, welke live werd uitgezonden vanuit het provinciehuis van Zeeland, de Abdij, te Middelburg.

Met vriendelijke groet, 

Prof. Dr. Anouk Bollen-Vandenboorn Drs. Han Polman
Directeur ITEM Commissaris van de Koning in Provincie Zeeland
logo-combinatie_item_prov._zeeland.png

<a name="Video" id="Video"></a><span class="icon-youtube-play">Bekijk de Terugblik</span>

<a name="Programma" id="Programma"></a>Programma

Moderators:

  • Simone van Trier
  • Sander Kleikers
10.00  Welkom
10.00 - 10.45 "Niet wat ons scheidt, maar wat ons verbindt"
 Welkom:
Han Polman, Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland
Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, Directeur ITEM

 Voordracht:
Piet Hein Donner, Minister van Staat, Lid Bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen

 Panelgesprek:
Filip D’havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland
Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Voorzitter van het Huis der Nederlandse Provincies (HNP - Brussel)
Daan Schalck, CEO North Sea Port
10.45 - 12.30 Europa en ervaringen aan de grens
10.45 - 11.15  De grenzen zijn terug: effecten en uitdagingen voor grensregio’s. De methodiek centraal
Rainer Steffens, Projectcoördinator Netwerk van regionale hubs voor EU-beleid Europees Comité van de Regio's
Nathalie Verschelde, Adjunct hoofd unit Interreg, DG Regio, Europese Commissie
Martin Unfried, Senior Onderzoeker en 'Ontgrenzer', ITEM
11.15 - 11.45 Pauze en contact met deelnemers online
11.45 - 12.30  Rol Euregio’s in tijden van crisis: behoefte aan multilevelgovernance?
Maike Hajjoubi, Directeur Euregio Rijn Maas Noord
Martin Unfried, Senior Onderzoeker en 'Ontgrenzer', ITEM
Ronald de Back, Coördinator Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP)
Mart van Damme, Regioverbinder Ministerie BZK
12.30 - 13.00  “Een platform grensoverschrijdende samenwerking: nut en noodzaak?” 
Caroline de Gruyter, Europa-correspondent en columnist voor NRC Handelsblad, blikt terug op Corona en de situatie in grensgebieden.
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.30 ITEM Grenseffectenrapportage 2021
ITEM Grenseffectenrapportage 2021 in een oogopslag
 
 ITEM Grenseffectendossier “Toekomst thuiswerken” uitgelicht
Prof. dr. Marjon Weerepas, ITEM
Steven Matheï, lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel en burgemeester van Peer
Evelien de Jong, Cross Border Commuter Expertise Center / EY
Cyriel Heuts, Programmaleider 'Future of Working@UM', Universiteit Maastricht
14.30 - 15.20   Majeure ontwikkelingen Grensoverschrijdende veiligheid en zorg
 Grensoverschrijdende samenwerking tussen ziekenhuizen UZ Gent en ZorgSaam Terneuzen
René Smit, CEO Zorgsaam Terneuzen
Prof. dr. Frank Vermassen, Hoofdarts UZ Gent

 Verstevigde rol van de Regio burgemeester in de veiligheidsdriehoek
Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen, voorzitter Veiligheidsregio Zeeland
Burgemeester Annemarie Penn te Strake van Maastricht, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg
15.20 - 15.35   Blijven bouwen aan fundament voor grensoverschrijdende samenwerking
 Raymond Knops, Staatssecretaris van ministerie BZK - videoboodschap
 
 Benelux proeftuin voor Europa
Frans Weekers, Adjunct-Secretaris-Generaal van de Benelux Unie
15.35 - 15.45  Slotakkoord ITEM Bestuurder Prof. dr. Jan Smits en ITEM directeur Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn