10 sep
16:30

Inauguratie prof.dr. Nico Randeraad

benoemd tot hoogleraar 'Vergelijkende regionale geschiedenis ihb van Limburg'

Titel van de rede: "De Keizersweg, een sociale geschiedenis"

De ‘Keizersweg’ is net als de ‘Napoleonsbaan’ de naam die delen van de Route Impériale no. 3 in de Limburgse volksmond hebben gekregen. De aanbouw van deze Grande Route begon in 1812 en maakte deel uit van een uitgebreid wegennet, waarmee Napoleon alle uithoeken van zijn keizerrijk wilde verbinden. No. 3 was bedoeld als snelle verbindingsweg tussen Parijs en Hamburg. Het Limburgse stuk loopt tussen Maastricht en Venlo links van de Maas, en dus ten dele over wat nu Belgisch grondgebied is.

In mijn oratie neem ik een klein stukje van deze weg onder de loep. Ik stel de ogenschijnlijk eenvoudige vraag wat de weg in de afgelopen twee eeuwen teweeg heeft gebracht. Welke uitwerking heeft de weg op mensen en hun socio-economische activiteiten? Hoe wordt de inrichting van het landschap steeds opnieuw gedefinieerd en beleefd? Aldus schets ik de contouren van een sociale geschiedenis van het landschap, een van de nieuwe zwaartepunten in het onderzoek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Klik hier voor de live stream.