29 sep
16:30

Inauguratie Prof. dr. Joost Sillen

Benoemd tot hoogleraar 'Staatsrecht'

Titel van de rede: "Law for whom? Staatsrecht en staatsrechtbeoefening van en voor een andere generatie"
 

Zorgen over klimaatverandering en afname van biodiversiteit, over discriminatie en uitsluiting, zijn steeds luider te horen in de collegebanken van rechtenfaculteiten, net als de wil om bij te dragen aan een betere wereld. Deze zorgen en dat engagement van een nieuwe generatie juristen gaat samen met een andere kijk op de academische beoefening van het staatsrecht, zo betoogt Joost Sillen. In deze rede, die wordt uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Maastricht, stelt hij zich de vraag welke gevolgen die andere kijk hoort te hebben voor het staatsrechtelijk onderwijs en onderzoek.