03 feb
16:30

Inauguratie Dr. Katazyna Czabanowska

Benoemd tot hoogleraar Public Health Leadership and Workforce Development

"Public Health Workforce Development - working differently means learning and leading differently"

In de inaugurele rede zal Katarzyna (Kasia) Czabanowska haar persoonlijke verhaal vertellen over waarom de leerstoel Public Health Leadership and Workforce Development is ingesteld en wat deze, inclusief onderzoek, onderwijs en ontwikkeling, omvat. De lezing zal met name gaan over de betekenis van leiderschap op het gebied van volksgezondheid en het belang van de ontwikkeling van de leiders gedreven door normen en waarden, sociale rechtvaardigheid, inclusie en gelijkheid, die tevens in staat zijn op effectieve wijze de uitdagingen aan te gaan die de gezondheid en het welzijn van de samenleving alsook individuele personen beïnvloeden. Ze zal ook aangeven hoe en waarom personeel, werkzaam in volksgezondheid, gestimuleerd moet worden om zich te blijven ontwikkelen en hoe het ondersteund en erkend dient te worden, alsmede wat er tot nu toe op dit gebied is gedaan. Verder zal dr. Czabanowska bespreken hoe de meest recente gezondheidsuitdagingen bijdragen aan het veranderen van de manier waarop deskundigen in volksgezondheid werken, leidinggeven en leren. Ze zal afsluiten door een blik te werpen op de toekomst, gezien vanuit het perspectief van leiderschapstalenten in volksgezondheid.

Klik hier voor de live stream.

Voertaal: Engels