07 feb
19:30 - 22:30
UM Star Lecture in Eindhoven

Gezond blijven werken

Werk is ingewikkelder geworden door de komst van computertechnologie, maar ook omdat andere vaardigheden dan vroeger worden gevraagd. Mensen moeten bovenop hun vakinhoudelijke kennis, vaak in zelfsturende teams, goed kunnen communiceren en samenwerken, en hun werk goed plannen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk. Gevolg is dat veel mensen psychische gezondheidsklachten ontwikkelen, zoals stress, burn-out en daarmee samenhangende problematiek. Deze klachten zijn vaak het best aan te pakken door mensen te leren hoe ze bewust kunnen kiezen voor periodes van ontspanning. Dus inzetten op een andere leefstijl, zoals ’s avonds niet meer werken en mobiele telefoons uitzetten.

Over de spreker

Fred Zijlstra

Fred Zijlstra is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van het Centrum Inclusieve arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht (sinds 2016). Hij is als registerpsycholoog ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de British Psychological Society (BPS), en is actief lid van verschillende (inter)nationale beroepsnetwerken en -organisaties, zoals EAWOP, ENOP en IAAP. Hij is voormalig voorzitter van de sectie arbeid- en gezondheidspsychologie (A&O) van het NIP en heeft als consultant voor verschillende organisaties gewerkt.

In zijn onderzoek houdt Fred Zijlstra zich bezig met de cognitieve aspecten van werkgedrag en met duurzame werkgelegenheid. Hij heeft over een breed scala aan onderwerpen gepubliceerd, zoals onderbrekingen tijdens het werk, werk en gezondheid, herstel na arbeid, organisatieklimaat en de gevolgen van technologie voor werk. Ook heeft hij, met het oog op de ontwikkeling van beleidsrelevante maatregelen, geschreven over factoren die het voor mensen die vanwege gezondheidsredenen lang afwezig zijn geweest, moeilijk of juist mogelijk maken om weer aan het werk te gaan. In de afgelopen paar jaar is het onderwerp inclusieve organisatie geïntroduceerd, met als doel "mensen met beperkte capaciteiten" bij organisaties te betrekken.

Deze lezing is onderdeel van een lezingenreeks voor alumni: de UM Star Lectures. Gelijktijdig vinden er nog 13 lezingen plaats in 13 steden en 5 landen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om de contacten met onze afgestudeerden aan te halen, te inspireren, wetenschappelijke inzichten te delen en ervaringen en herinneringen op te halen. Daarnaast willen we hiermee bijdragen aan een levendige alumni gemeenschap.