11 dec
19:00 - 21:00

Dialoogsessie 'Transitie naar een fossielvrije samenleving'

UM-medewerers en -studenten zijn uitgenodigd voor de dialoogsessie over welke rol de UM en haar gemeenschap kan pakken in de transitie naar een fossielvrije samenleving. 

Voor de aanvang van het zomerreces publiceerde de UM een verklaring over het aanscherpen van de regels met samenwerkingspartners in de fossiele industrie. Een van de doelen is om niet langer samen te werken met partijen die de transitie naar een fossielvrije, klimaatneutrale samenleving tegenwerken, en tegelijkertijd samenwerking te stimuleren met partijen die werken aan oplossingen. In deze UM-brede dialoog brengen wij graag het gesprek op gang over onze gezamenlijke rol als instituut en gemeenschap. Hierbij zullen we onze samenwerkingsverbanden en onze eigen activiteiten onder de loep nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de drie doelen, zoals die vermeld staan in de verklaring.

De opzet van de avond is een paneldialoog. Het panel is een goede afspiegeling van het dialoogspectrum, waarbij elk panellid een andere kijk heeft op het dialoogonderwerp. Het wordt een interactieve dialoog waarbij de inbreng van het publiek essentieel is. Verschillende vragen over green washing, academische vrijheid, samenwerkingen enz. zullen aan bod komen. De dialoog wordt voorgezeten door een externe gastheer. De focus van de dialoog is 'Transitie naar een fossielvrije samenleving'. Leden van het College van Bestuur en het management team zullen in het publiek aanwezig zijn voor het ophalen van input voor vervolgstappen.

UM-brede en faculteitsdialogen
De dialoogsessies zullen verspreid over de UM gaan plaatsvinden. Het doel van deze sessies is om informatie en adviezen op te halen. De eerste UM-brede dialoogsessie geldt als Kick-Off sessie en vindt plaats op 11 december. Vervolgens zullen er in elke faculteit nog dialoogsessies plaatsvinden. Hier wordt meer ingezoomd op de verschillende disciplines en nodigen we ook externe stakeholders uit. Meer informatie over de dialoogsessie in jouw faculteit volgt nog.

Op basis van alle bevindingen zal in de loop van 2024 het College van Bestuur, in samenwerking met Sustainable UM 2030 en de UM-gemeenschap, concrete doelen en vervolgstappen uitwerken.

Aanmelden
De UM-brede Kick-Off dialoogsessie is toegankelijk voor alle medewerkers en studenten van de UM. Om deel te nemen aan deze dialoogsessie, dien je je van tevoren aan te melden via de groene knop. 

Vanwege het internationale karakter van onze UM gemeenschap zal de voertaal van de dialoog in het Engels zijn.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Sustainable UM 2030.