07 feb
19:30 - 22:30
UM Star Lecture in Frankfurt

Better finance for a better world? (Lezing in het Engels)

Wat hebben we geleerd van de crisis, en voor welke nieuwe uitdagingen staat de financiële sector? Hoe creëren we financiële instellingen en instrumenten voor de – betere – wereld van morgen?  We willen gezonde gebouwen financieren. We willen op een verantwoorde manier omgaan met klimaatverandering en natuurrampen. Neem als voorbeeld Californië, waar het aardbevingsrisico toeneemt. Welke impact heeft dat op de hypotheekmarkt? Krijgt iedereen in een risicogebied nog een hypotheek? Want wat als een aardbeving het huis verwoest en het onderpand verdwenen is? Gaan financiële instellingen dan discrimineren, in een poging om risico’s verder te verminderen? We willen een stabiele financiële sector, die bijdraagt aan stabiliteit in de wereld. (Lezing is in het Engels)

Over de spreker

Jaap Bos

Professor dr. Jaap Bos is hoogleraar Banking and Finance en hoofd van de afdeling Finance aan de Universiteit Maastricht. Hij is een vooraanstaand expert op het gebied van financiële instellingen, efficiency, productiviteit, technische verandering, innovatie en concurrentie. Jaap Bos studeerde International Economic Studies aan de UM en specialiseerde in monetaire economie. Hij is een toegepast econoom en houdt ervan methodologieën op een creatieve en nieuwe manier te combineren. Een van zijn hoofdthema’s is benchmarking. Tegelijkertijd ziet hij zichzelf ook als een internationaal econoom, die wil leren van de ervaring van andere landen. Jaap Bos heeft een aanzienlijke reeks boeken en hoofdstukken gepubliceerd.

Deze lezing is onderdeel van een lezingenreeks voor alumni: de UM Star Lectures. Gelijktijdig vinden er nog 13 lezingen plaats in 13 steden en 5 landen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om de contacten met onze afgestudeerden aan te halen, te inspireren, wetenschappelijke inzichten te delen en ervaringen en herinneringen op te halen. Daarnaast willen we hiermee bijdragen aan een levendige alumni gemeenschap.