4-Limburg

Naar een duurzame, vitale en inclusieve samenleving

Een belangrijke opgave voor Limburg ligt in het verhogen van de participatie van kansarme burgers, werkzoekenden en voortijdig schoolverlaters in samenleving en economie. Teveel Limburgers blijven aan de kant staan. Daarnaast is van belang te werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers om met name de positie van het MKB te versterken. Intensiever samen optrekken in Quattro Helix verband vanuit onderwijs, overheid, bedrijfsleven en burgers is essentieel voor het realiseren van de innovaties die nodig zijn om op deze terreinen een trendbreuk te bewerkstelligen.