7 september 2018

Goede vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg

De vooruitzichten voor schoolverlaters en werkzoekenden in Limburg zijn tot 2022 over het algemeen nog beter dan voor Nederland als geheel. Frank Cörvers, verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en hoogleraar demografische krimp en arbeidsmarkt heeft hier in het kader van het 4Limburg programma onderzoek naar gedaan. “De betere vooruitzichten hebben deels te maken met het feit dat er in Limburg relatief minder jongeren zijn die op de arbeidsmarkt instromen”, aldus Cörvers.