Voorzieningen per faculteit, of onderwijseenheid

Binnen de Universiteit Maastricht (UM) worden voorzieningen aangeboden voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Dit kan per faculteit verschillen. Je komt niet automatisch voor alle voorzieningen in aanmerking. De voorzieningen moeten doelmatig d.w.z. geschikt en noodzakelijk zijn; dit wordt voor iedere student individueel beoordeeld.
Hieronder zie je de mogelijke voorzieningen bij jouw faculteit of onderwijseenheid.