Ondersteuning en voorzieningen aanvragen bij studeren met een functiebeperking of chronische ziekte

Als je bij de Universiteit Maastricht (UM) studeert of komt studeren, en je hebt een functiebeperking of chronische ziekte, zoals dyslexie, ADHD, autisme of de ziekte van Crohn, dan kun je ondersteuning en voorzieningen aanvragen die aansluiten op jouw behoeftes. Om voor deze ondersteuning en voorzieningen in aanmerking te komen moet je een aantal stappen zetten. Belangrijk is dat je zelf initiatief neemt. Jij moet aangeven welke belemmeringen je ervaart en welke voorzieningen je nodig hebt.

Ondersteuning en voorzieningen aanvragen bij Disability Support

1. Voordat je je meldt:

  • Zorg dat je beschikt over een officiële medische verklaring over je functiebeperking of chronische ziekte, met diagnose ondertekend door een dokter/specialist. Een verklaring van een alternatieve behandelaar (alternatieve geneeswijzen) is niet voldoende. In geval van dyslexie is naast een dyslexieverklaring ook het psychodiagnostisch rapport nodig.
  • Start op tijd. De procedure voor het aanvragen van voorzieningen kan zes weken duren. Je kunt je al melden in de zomer voordat je je studie begint. 
  • Als je vermoedt dat je een functiebeperking hebt of als je nog in de diagnostische fase zit, laat dit dan ook weten aan Disability Support en eventueel aan je studieadviseur (in verband met je studievoortgang).

2. Meld bij Disability Support dat je studeert of gaat studeren met een functiebeperking of chronische ziekte. Stuur je medische verklaring en vermeld welke voorzieningen je nodig hebt.
3. Disability Support schrijft een Advies Toewijzing Voorzieningen (ATV) met daarin de benodigde voorzieningen en stuurt deze door naar de Examencommissie, je studieadviseur en naar jou.
4. De Examencommissie neemt een formeel besluit over de toekenning van voorzieningen.
5. Jouw faculeit zorgt voor de uitvoering van de toegekende voorzieningen.

Informatie-uitwisseling, privacy en toestemming

Zonder jouw toestemming mag er geen vertrouwelijke informatie over jou worden uitgewisseld tussen medewerkers binnen de UM. Daarom ben je er zelf verantwoordelijk voor dat iedere betrokken medewerker weet wat hij moet weten, om je te kunnen helpen. Dit betekent niet dat je overal iedere keer hoeft uit te wijden over welke functiebeperking of chronische ziekte je hebt. Maar wel dat je moet uitzoeken wie wat moet weten, of dat je toestemming dient te geven om informatie uit te wisselen met andere betrokken medewerker(s).

Lees meer

Studietoeslag. Studenten met een functiebeperking of chronische ziekte die daardoor niet of nauwelijks iets kunnen bijverdienen, kunnen een studietoeslag aanvragen bij de gemeente.

Het Profileringsfonds studenten UM ondersteunt studenten financieel, indien zij vanwege overmacht (zoals een functiebeperking) studievertraging oplopen. Studenten moeten o.a. in aanmerking komen voor Nederlandse studiefinanciering via DUO.
​Overzicht van voorzieningen per faculteit
Regelhulp  is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft
ECIO: Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (voorheen Handicap + Studie)