Tips voor studeren met een functiebeperking of chronische ziekte

De UM maakt het studeren met een functiebeperking of chronische ziekte graag makkelijker voor je. Daarom zijn er binnen de UM voorzieningen mogelijk en is ondersteuning beschikbaar. Op deze pagina vind je enkele tips en links naar organisaties die relevant kunnen zijn bij studeren met een functiebeperking of chronische ziekte.

Algemene tips

 • Als je belemmeringen ervaart door je functiebeperking, is het belangrijk dat je dit tijdig laat weten aan Disability Support en eventueel ook aan je studieadviseur.
 • Vraag tijdig voorzieningen aan, zodat deze voor aanvang van je studie geregeld kunnen worden.
 • Vraag zelf om hulp of naar de mogelijkheden en oplossingen.
 • Meld je tijdig bij de studieadviseur als je verwacht studievertraging op te lopen of studievertraging op hebt gelopen. Samen met de studieadviseur kun je een studieplanning maken.
 • Ervaar op wat voor manier studeren het beste bij je past, neem ook voldoende tijd voor jezelf en rustmomenten zodat je niet uitgeput raakt.

 • Deel het met je medestudenten indien relevant. Niet om aandacht te vragen, maar om hen op de hoogte te stellen zodat ze rekening met je kunnen houden.

 • In sommige gevallen kun je een studentbuddy aanvragen. Dit regel je via Disability Support, of je vraagt een medestudent of hij/zij wil helpen om samen te studeren.

Voor meer informatie over toegankelijk onderwijs, zie: https://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/

Lees meer

Overzicht voorzieningen per faculteit
​Aanvragen van ondersteuning bij studeren met een functiebeperking
​Regelhulp, een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft   
Ondersteuning bij leven met een beperking in Zuid-Limburg   
Jopla, jongeren met een handicap  
UnliMited Netwerk

Studeren met AD(H)D

AD(H)D staat voor 'Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder'. In het Nederlands spreekt men bij ADHD  van 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. De belangrijkste symptomen van ADHD zijn onoplettendheid (aandachtstekort), impulsiviteit en hyperactiviteit. Bij ADD heeft iemand minder last van hyperactiviteit.

Zoek een goede studieplek.
Zorg voor structuur/een vast ritme.
Maak een studieplanning.
Studeer samen met anderen.
Vraag om hulp als je ergens mee zit.
Houd het opgeruimd en vermijd afleiding (bijvoorbeeld d.m.v. een noise cancelling koptelefoon).

Lees meer

ADHD Café Maastricht  
ADHD Nederland  
ECIO: tips voor volwassenen  
ECIO: overzichten van verschillende functiebeperkingen  

Studeren met een auditieve beperking

Bij een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt. Onder meer slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) en doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren) zijn auditieve beperkingen. Sommige mensen met een auditieve beperking kunnen geluid horen, maar zij horen niet altijd genoeg om spraak te begrijpen. Vooral wanneer er (veel) achtergrondgeluid is, kan dit voor problemen zorgen. Onder andere mensen die een gehoortoestel gebruiken, vallen in deze categorie.

 • Schroom niet, en vraag docenten en anderen duidelijk en rustig te spreken.
 • Als docenten een microfoon gebruiken, dan kun je van de ringleidingen gebruikmaken. Let op, deze zijn niet in alle collegezalen aanwezig.
 • Vraag indien nodig voorafgaand aan mondelinge presentaties een schriftelijke toelichting.

Lees meer

SH-jong, een organisatie voor slechthorende jongeren  
Gehandicaptensport Nederland - Auditieve beperking  

Studeren met autisme

Met een autismespectrumstoornis (ASS) verloopt het verwerken van informatie in je hersenen anders dan bij iemand zonder deze stoornis. Zo'n ASS is bij elke persoon anders. Als student met een vorm van autisme heb je over het algemeen behoefte aan duidelijkheid en structuur. En mogelijk raak je sneller overprikkeld of heb je moeite om sociale situaties goed in te schatten. Dit kan van invloed zijn op je studie of stage.
Bron: https://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/dit-heb-ik/autismespectrumstoornis-ass

 • Geef bij groepswerk duidelijk aan hoe jij het best functioneert. En dat je bijvoorbeeld een vaste taak en duidelijkheid nodig hebt.
 • Vraag aan studenten waarmee je samenwerkt, afspraken en opdrachten per e-mail te bevestigen. Zo houd je overzicht.
 • Probeer een studieroutine te ontwikkelen en voer een vast ritme in.
 • Bekijk wat belangrijk is en maak een prioriteitenlijst.
 • Maak een jaar, week, en dagplanning.
 • Overprikkeling ligt op de loer als je autisme hebt. Tips om te 'ontprikkelen'  
 • Lees tips over omgaan met exectutieve disfunctie  

Lees meer

Training timemanagement en studievaardigheden via de studentenpsychologen
Nederlandse Vereniging voor Autisme  
Jados Maastricht  

Studeren met een visuele beperking

Een visuele beperking hebben, houdt in dat het zicht of het zien in enige mate beperkt is. Dit varieert van verminderd zicht in één of meerdere ogen (slechtziendheid) tot substantieel onherstelbaar zichtverlies in beide ogen (blindheid).

 • Vraag je docenten of zij het lesmateriaal hebben in de vorm van jouw voorkeur. Bijvoorbeeld digitaal, geprint in een grootletterformaat, of als gesproken tekst. Soms zijn presentaties ook digitaal beschikbaar.
 • Vraag lesmaterialen op tijd aan, dan kunnen ze worden omgezet naar de vorm van jouw voorkeur.

Lees meer

Passend lezen  

Studeren met dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk 'niet goed kunnen lezen'. Dyslexie is een aangeboren en erfelijk bepaalde leerstoornis met een neurologische basis, waarbij de kern van het probleem ligt in het vlot lezen en spellen van woorden.

 • Vraag voorzieningen aan bij Disability Support, zoals extra toetstijd, kleinere toetsruimte, A3-papier, een groter lettertype voor toetsen, of ReadSpeaker TextAid (dyslexiesoftware met een voorleesfunctie).
 • Vraag docenten duidelijk lesmateriaal te gebruiken. Met voldoende contrast, grote letters, weinig tekst per pagina en een heldere indeling.

Lees meer

Passend lezen  
Expertisecentrum dyslexie  

Studeren met een spraakbeperking

Een spraakbeperking houdt in dat het moeilijk is om spraak te produceren die herkend wordt door anderen of door spraakherkenningssoftware. Door een verminderde duidelijkheid of het lage volume van iemands stem kan deze persoon moeilijk te begrijpen zijn.

 • Maak bij colleges en in studiegroepen duidelijk dat je moeilijk of niet verstaanbaar bent. Dan kunnen de docenten en je medestudenten hier rekening mee houden.
 • Vraag bij mondelinge examens om een schriftelijk alternatief of extra tijd.

Lees meer

Nederlandse federatie stotteren  
Logopedie in het Maastricht UMC  
Voorbeelden van spraakbeperkingen  

Studeren met een beperkte arm-handfunctie

 • Vraag bij Disability Support extra toetstijd of het maken van toetsen op een laptop aan.
 • Vraag je medestudenten of je hun aantekeningen mag gebruiken.

Studeren met een fysieke beperking

Wanneer iemand een fysieke (of motorische) beperking heeft, is zijn/haar bewegingsmogelijkheid verstoord. Onder deze diverse groep beperkingen vallen onder meer mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen.

 • Vraag aan de docent om gesplitste opdrachten, als het een te grote belasting vormt.
 • In sommige gebouwen is een rustruimte. Daar kun je gebruik van maken.

Lees meer

Voorbeelden van fysieke of motorische berperkingen  

Studeren met een psychische aandoening

Iedereen is wel eens druk, angstig of somber. Dat is op zich niets bijzonders. Pas als een psychische klacht je dagelijkse leven belemmert, spreken we van een stoornis. Hieronder vallen onder andere, angststoornis, depressie, PTSS of bipolariteit.

 • Maak gebruik van de gratis dienstverlening van een UM Psycholoog.
 • In veel gevallen helpt het om met mensen te praten over dingen die je bezighouden. Zij kunnen je steunen of zaken vanuit een ander perspectief laten zien.
 • Zorg dat je op iemand kunt terugvallen, op momenten dat je het even moeilijk hebt.

Lees meer

UM Psychologen
UM Studentenwelzijn
Fonds psychische gezondheid  
Lucertis - Ambulant Maastricht