Student Experience Survey

Als student aan de UM vulde je tot 2019 jaarlijks de enquête van de Student Monitor in. Deze enquête had als doel om de dienstverlening van de UM naar studenten te verbeteren. Mei 2019 heeft de Student Monitor plaats gemaakt voor de Student Experience Survey.

Het doel van de Student Experience Survey is om jouw leeromgeving als student te optimaliseren, onder meer door het opstarten van de dialoog (met elkaar in gesprek zijn) en te kijken naar mogelijke verbeteringen.

Samen met o.a. het Student Project Team is gekozen voor deze aanpak. Hiermee willen we een UM-brede samenwerking en interactie tussen UM, studenten, service-eenheden en faculteiten realiseren. Daarnaast willen we studenten betrekken door een bijdrage te leveren aan de gestelde problematiek en mee te denken in het verkrijgen van verbeterpunten en oplossingen. Tenslotte hopen we dat deze samenwerking inzicht oplevert vanuit verschillende invalshoeken waardoor een beter en meer gedragen resultaat wordt bereikt.

Bekijk de uitslagen
Je kunt de resultaten van voorgaande onderzoeken op de Intranet pagina bekijken. 

Vragen of suggesties ten aanzien van de Student Experience Survey?
Heb je nog vragen of voorstellen voor onderwerpen? Neem dan contact op met:
pauline.kamps@maastrichtuniversity.nl
043 3882512

Hoe werkt de Student Experience Survey?

Door het jaar zal op vijf momenten uitvraag worden gedaan. Daarbij betreft het drie keer een klein onderwerp en 2 keer een groot onderwerp.

  • Voor de kleine onderwerpen zal gebruik worden gemaakt van enquêtes (bijvoorbeeld via Student Portal, het studentenpanel van het Student Project Team of Flycatcher);
  • Voor de grote onderwerpen kunnen verschillende methodieken worden ingezet zoals digitale uitvraag, discussie/sessie met studenten (focusgroepen) etc.

De sessies zullen via het UM Nieuws, beeldschermen in de gebouwen en social media onder de aandacht worden gebracht. Met deze aanpak hopen we op een constructieve en hoge inbreng van studenten zodat we de dienstverlening voor jullie kunnen verbeteren.