Studentenorganisaties

Een goede manier om mensen te leren kennen, is lid worden van een studentenorganisatie. In Maastricht zijn er niet alleen gezelligheidsverenigingen, er is ook een groot aantal studieverenigingen, sportverenigingen en organisaties die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Iedere organisatie heeft haar eigen doelstellingen, cultuur en programma. Op hun websites kun je daar meer over lezen.

Bekijk een overzicht van alle verenigingen en disputen 
Ondersteunende diensten UM voor studentenorganisaties 

Soorten verenigingen

Studentenvereniging
Een studentenvereniging is een vereniging die een sociale functie vervult tijdens de studie. Naast gezelligheid worden bij veel studentenverenigingen ook dingen gedaan waar tijdens de studie geen aandacht aan wordt gegeven. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor maatschappelijke problemen.

Vereniging voor internationale studenten
Internationale verenigingen slaan bruggen tussen Nederlandse en buitenlandse studenten en hebben vaak als doel het bevorderen van studentenuitwisseling tussen verschillende universiteiten in verschillende landen.

Studentensportvereniging
Een studentensportvereniging is een studentenvereniging waarin de leden dezelfde sport beoefenen. Dit kunnen teamsporten, maar ook individuele sporten zijn.

Studievereniging
Een studievereniging is een vereniging van studenten die dezelfde studie of afstudeerrichting volgen, of (soms) van studenten die aan dezelfde faculteit studeren. Een studievereniging verleent diensten die betrekking hebben op de studie of afstudeerrichting, en op oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Studentenpartij
Een studentenpartij is een studentenraad, of ander vertegenwoordigend orgaan, voor studenten, meestal aangeduid als studentenfractie. Een studentenraad overlegt met het bestuur van de universiteit.

Onafhankelijk dispuut
Soms is een dispuut een structuur van een studentenvereniging, maar dit geldt niet voor alle disputen: onafhankelijke disputen bestaan ook. Dit zijn in feite kleine studentenverenigingen met het accent op gezelligheid.

Culturele studentenorganisaties
Er zijn verschillende culturele studentenorganisaties. Ze houden zich bezig met muziek, dans of toneel. Dit kan in de vorm zijn van bijvoorbeeld een studentenkoor, toneelvereniging of dansgroep.

Overige organisaties
Er bestaan nog verschillende organisaties die niet onder bovenstaande labels terug te vinden zijn. Zo zijn er studenten die een organisatie vormen op basis van een gezamenlijke interesse, levensstijl, etnische afkomst of maatschappelijk doel.

Vragen over studentenorganisaties?
Student Initiative Helpdesk
sih@maastrichtuniversity.nl
 +31 (0)681 3135 50 

Vertrouwenspersoon UM
Heb je te maken gehad met ongewenst gedrag? Dan kun je terecht bij Wendy Geijen or Romy Beukende vertrouwenspersonen voor UM-studenten.

+31 6 28 03 50 33 (Wendy Geijen)
+31 (0)6 39 58 21 66 (Romy Beuken)
confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl

Wil je meer informatie over wat de vertrouwenspersonen voor je kunnen betekenen, klik dan hier.

Gedragscode introductietijd

Tijdens de introductietijd krijg je, als aspirant-lid (aankomend lid), de kans om kennis te maken met een vereniging of een (onafhankelijk) dispuut. Tijdens deze periode ontmoet je ouderejaars en leer je andere aspirant-leden kennen.

Om de introductietijd goed te laten verlopen en problemen te voorkomen, is een gedragscode gemaakt door de Commissie Kennismakingstijden Maastricht. In de code staan een aantal regels en afspraken waaraan de verenigingen en disputen zich moeten houden tijdens de hele introductieperiode.

Bekijk de gedragscodes:

Gedragscode Introductietijd algemene studentenverenigingen - 2023
Gedragscode Introductietijd onafhankelijke disputen - 2023 

Certificaten studentbestuurders

Iedere student die bestuurder is geweest bij een algemene (= niet-facultaire) studentenorganisatie én zes bestuursmaanden of meer ontvangt vanuit het Profileringsfonds, komt in aanmerking voor een certificaat. Deze certificaten zijn ondertekend door de voorzitter van het College van Bestuur.

Procedure

In mei stuurt het secretariaat van het Studenten Service Centrum (SSC) een overzicht van welke bestuursleden in aanmerking komen voor een certificaat naar de studentenorganisaties. Deze organisaties controleren of dit overzicht juist is. Daarna vullen ze op een meegestuurd formulier alle benodigde gegevens van hun bestuursleden in, en sturen dit terug naar het secretariaat van het SSC. De certificaten kunnen worden opgehaald bij het secretariaat van het SSC of worden verstuurd per post.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van het SSC:
043 38 85 212
monique.kussendrager@maastrichtuniversity.nl