Je inschrijving bij de UM

Als je aan de Universiteit Maastricht (UM) studeert moet je ieder jaar opnieuw herinschrijven. Wanneer je afstudeert of voortijdig stopt met je studie moet je een aantal zaken regelen.

Herinschrijven

Studenten van de UM die hun huidige opleiding het volgende studiejaar willen voortzetten, moeten zich herinschrijven via Studielink én op tijd hun collegegeld betalen of een machtiging regelen.

Lees meer

Afstuderen

Studenten van de UM studeren automatisch af. Je hoeft geen verzoek in te dienen om af te studeren. Maar, automatisch afstuderen betekent niet dat je ook automatisch wordt uitgeschreven bij de UM. Als je gaat stoppen met je studie moet je een aantal zaken op tijd regelen.

Lees meer

Onderbreken van je studie

Studenten van de UM kunnen een studiebreak nemen. Tijdens je studie, of in de periode tussen einde bachelor- en begin masterprogramma. Bijvoorbeeld om te reizen, een eigen bedrijf te beginnen, voor vrijwilligerswerk, of om bepaalde vaardigheden te leren en nieuwe competenties te ontwikkelen.

Lees meer

Stoppen met je studie

Studenten van de UM die stoppen met hun studie moeten een aantal zaken op tijd regelen. Het maakt daarbij niet uit of je afstudeert, of dat je voortijdig stopt.

Lees meer

My Timetable in Outlook

Voor studenten en docenten is het van belang om tijdig te kunnen beschikken over onderwijsroosters. Er kan een koppeling gelegd worden tussen My Timetable en Microsoft Outlook of een andere digitale agenda, waardoor het mogelijk is om de onderwijsuren automatisch in de eigen digitale agenda te importeren.

Lees meer