Wat kost studeren?

Studeren kost misschien wel meer dan je denkt. Aan de ene kant heb je kosten voor studiematerialen. Aan de andere kant slokt het studentenleven zelf ook redelijk veel geld op: kamerhuur, eten en drinken, uitgaan en verzekeringen. Houd rekening met extra kosten, zoals je lidmaatschap van een (studenten)vereniging, een abonnement voor internet, Netflixen tv of extra boeken.

Maak een studentenbegroting

Studeer je al en wil je meer grip op je inkomsten en uitgaven? Of ga je binnenkort studeren en wil je weten waar je aan toe bent? Maak dan een studentenbegroting. Hiervoor kun je gebruik maken van het Excelsheet van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Op de website van het Nibud lees je meer over de kosten van studeren en daar staan ook bespaartips op.

Laat geen geld liggen

Naast bijvoorbeeld studiefinanciering en de fondsen voor financiële ondersteuning die o.a. de UM beschikbaar stelt voor studenten, zijn er bij andere instanties nog meer financiële regelingen waar je als student mogelijk voor in aanmerking komt. Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het terugvragen van belasting. Of je hier recht op hebt hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Op berekenuwrecht.nl van het Nibud kun je binnen 10 minuten controleren waar je recht op hebt en wordt uitgelegd hoe je toeslagen kunt aanvragen. Ook kun je controleren of de gemeente waar je staat ingeschreven nog (aanvullende) tegemoetkomingen biedt, zoals bijvoorbeeld studietoeslag voor studenten met een functiebeperking.

Studietoeslag: als je een medische beperking hebt en je bent hierdoor niet in staat om naast je studie bij te verdienen, dan kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor studietoeslag via de gemeente waar je staat ingeschreven. Voor bijvoorbeeld de gemeente Maastricht vind je meer informatie op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Energietoeslag: huishoudens van personen die 21 jaar of ouder zijn, zelfstandig wonen, hun eigen energiekosten betalen en een inkomen hebben dat gelijk is of lager dan 120% van het sociaal minimum, komen mogelijk in aanmerking voor energietoeslag via hun gemeente. Voor de gemeente Maastricht vindt toekenning van deze toeslag vanaf november 2023 zoveel mogelijk automatisch plaats op basis van de bij de gemeente bekende informatie. Ook is het mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Zie voor de gemeente Maastricht voor meer informatie de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Daarnaast is er een aparte regeling voor studenten, de tegemoetkoming energiekosten. Studenten die voldoen aan de voorwaarden, krijgen vanaf januari 2024 automatisch eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,- van DUO. Deze regeling is bedoeld om studenten die op basis van het inkomen van de ouders recht hebben op een aanvullende beurs, te helpen met de gestegen energiekosten. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op de website van DUO

Financiële problemen

Heb je geldzorgen, loop je achter met betalingen of heb je geen overzicht in je financiële situatie, maak je problemen bespreekbaar en zoek op tijd hulp. Er zijn verschillende organisaties waar je gratis terecht kunt voor hulp, soms ook anoniem. Zo kun je bij via geldfit.nl anoniem advies inwinnen. Ook zijn er vrijwilligers die je kunnen helpen, zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA).
Woon je in Maastricht? Dan geeft de website van Maastricht Helpt een overzicht van het hulpaanbod in de gemeente. Ook kun je voor ondersteuning terecht bij Trajekt. Daarnaast bestaan er apps, zoals FiKKs en Geldwijzer Maastricht, voor advies en tips. 

Dreig je achter te gaan lopen of loop je al achter met betaling van je huur of zorgverzekering, neem dan vooral contact op met je verhuurder of zorgverzekeraar om te bespreken of je in onderling overleg tot een oplossing kunt komen. Wellicht is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Het is wel van belang afspraken te maken die je ook daadwerkelijk kunt en gaat nakomen. Betwijfel je of de huurprijs die je moet betalen voor je woonruimte klopt, neem dan contact op met Huurteam Zuid-Limburg. Zij kunnen je, op basis van een wettelijk bepaald puntensysteem, helpen te berekenen wat de maximale huurprijs voor je woonruimte mag zijn. 

Neem bij grote geldzorgen of schulden zo snel mogelijk contact op met je gemeente. Hoe eerder je om hulp vraagt, hoe beter, want zo kun je voorkomen dat de problemen zich opstapelen. Kijk voor meer informatie over de hulp bij schulden die bijvoorbeeld de gemeente Maastricht biedt op: gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/schuldhulpverlening. Of kijk op de website van je eigen gemeente.

Kun je bijzondere, noodzakelijke kosten niet betalen? Bijvoorbeeld door gestegen energiekosten? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand. Ook dit wordt geregeld door de gemeente waar je staat ingeschreven. De voorwaarden en uitvoering van individuele bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Voor de gemeente Maastricht kun je terecht op: gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/bijzondere-bijstand

Financiële problemen kunnen erg belastend zijn en je studie negatief beïnvloeden. Dreig je studievertraging op te lopen of heb je al studievertraging opgelopen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. Je kunt ook contact opnemen met de studentendecanen als je vragen hebt over (financiële) UM-regelingen.  

De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar mogelijk komen niet alle studenten in aanmerking voor de hierboven genoemde mogelijkheden, omdat dit afhangt van de specifieke (persoonlijke) omstandigheden.