Wat kost studeren?

Studeren kost misschien wel meer dan je denkt. Aan de ene kant heb je kosten voor studiematerialen. Aan de andere kant slokt het studentenleven zelf ook redelijk veel geld op: de huur van je kamer, eten en drinken, uitgaan en verzekeringspremies. Houd rekening met extra kosten, zoals je lidmaatschap van een vereniging, een abonnement voor internet en tv of extra boeken.

Maak een studentenbegroting

Studeer je al en wil je meer grip op je inkomsten en uitgaven? Of ga je binnenkort studeren en wil je weten waar je aan toe bent? Maak dan een studentenbegroting. Hiervoor kun je gebruik maken van het Excelsheet van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Op de website van het Nibud lees je meer over de kosten van studeren en krijg je bespaartips.

Laat geen geld liggen

Naast bijvoorbeeld studiefinanciering en de fondsen voor financiële ondersteuning die o.a. de UM beschikbaar stelt voor studenten, zijn er bij andere instanties nog meer financiële regelingen waar je als student mogelijk voor in aanmerking komt. Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het terugvragen van belasting. Of je hier recht op hebt hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Op berekenuwrecht.nl van het Nibud kun je binnen 10 minuten controleren waar je recht op hebt en wordt uitgelegd hoe je toeslagen kunt aanvragen. Ook kun je controleren of de gemeente waar je staat ingeschreven nog (aanvullende) tegemoetkomingen biedt, zoals bijvoorbeeld studietoeslag voor studenten met een functiebeperking of energietoeslag.

Studietoeslag: als je een functiebeperking hebt en je bent hierdoor niet in staat om naast je studie bij te verdienen, dan kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor studietoeslag via de gemeente waar je staat ingeschreven. Voor bijvoorbeeld de gemeente Maastricht vind je meer informatie op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Energietoeslag: hoewel het kabinet studenten vooralsnog uitsluit voor de energietoeslag, is er een aantal gemeenten, waaronder Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, waar studenten onder voorwaarden toch in aanmerking kunnen komen voor energietoeslag.

De gemeente Maastricht heeft met ingang van 16 januari 2023 een aparte regeling voor studenten: de ‘Tegemoetkoming energiekosten studenten 2022/2023’. Deze regeling loopt tot 1 juli 2023. Het betreft een tegemoetkoming van maximaal € 1.300 voor studenten van 21 jaar en ouder die door energiekosten in geldproblemen komen. De verdere voorwaarden zijn:

 • de student moet minimaal 6 maanden staan ingeschreven voor de opleiding;
 • de student woont in een zelfstandige woonruimte (met eigen keuken, badkamer en toilet. Kamerhuur valt hier niet onder);
 • de student staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Maastricht;
 • het energiecontract staat op naam van de student of er moet een document worden verstrekt waaruit blijkt dat de student maandelijks geld betaalt voor energiekosten aan de verhuurder;
 • het inkomen van de student is lager dan 120% van de sociale norm, waarbij ook het maximale leenbedrag bij DUO wordt meegerekend. Het maakt niet uit of dit bedrag ook daadwerkelijk wordt geleend.  

De voorwaarden van deze regeling, aanvullende uitleg en het digitale aanvraagformulier staan op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Studenten woonachtig in Maastricht die tussen de 18 en 20 jaar oud zijn en daardoor niet in aanmerking kunnen komen voor de regeling ‘Tegemoetkoming energiekosten voor studenten 2022/2023’ kunnen mogelijk een beroep doen op het Noodfonds Energiekosten. Zij moeten, naast het hebben van een energiecontract op eigen naam, aanvullend o.a. kunnen aantonen dat:

 • hun ouders niet kunnen voldoen aan hun wettelijke onderhoudsplicht;
 • de maandelijkse energiekosten in de periode maart 2022 – maart 2023 met € 100 (zelfstandige woonruimte) of € 50 (kamerhuur) zijn gestegen;
 • hun eigen vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens in de bijstand.

Kijk voor alle (strikte) voorwaarden op de website van het Noodfonds Energiekosten. Op deze pagina is ook het digitale aanvraagformulier beschikbaar.

De hoogte van de eenmalige uitkering uit het Noodfonds Energiekosten hangt af van de persoonlijke omstandigheden en bedraagt maximaal € 325 bij kamerhuur en € 650 voor een alleenstaande met een zelfstandige woonruimte. Ook deze regeling loopt tot 1 juli 2023. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en als het budgetplafond van de regeling is bereikt, worden de resterende aanvragen afgewezen.

Daarnaast kunnen studenten mogelijk een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Vanuit dit Noodfonds kan er een deel van de energierekening betaald worden voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun uit het Tijdelijk Noodfonds Energie zijn o.a.:

 • een zelfstandige woonruimte bewonen;
 • zelf een contract voor gas, stroom en/of stadsverwarming hebben bij een energieleverancier;
 • een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum hebben. Dat betekent dat het bruto-inkomen per maand lager is dan € 2.980,- (alleenstaande) of € 3.794,- (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld;
 • de rekening voor gas en stroom is hoger dan 10 tot 13 procent van het bruto-inkomen.

Het maakt niet uit welke energieleverancier een huishouden heeft.

Kijk voor alle (strikte) voorwaarden op de website Tijdelijk Noodfonds Energie. Vanuit deze website kan ook de aanvraag worden gedaan.

Woon je in een gemeente waar je als student geen aanspraak kunt maken op energietoeslag? Dan staat het je vrij om de energietoeslag toch aan te vragen en bezwaar te maken als de aanvraag wordt afgewezen. De rechter beslist dan of de gemeente je als student mag uitsluiten voor de energietoeslag. Er zijn al uitspraken waarbij studenten in het gelijk zijn gesteld. Op de website van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) vind je meer informatie hierover.

Individuele bijzondere bijstand: kom je bijvoorbeeld door de gestegen energiekosten in een schrijnende situatie terecht, dan kun je bij je gemeente wellicht een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen: Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand? | Rijksoverheid.nl

Financiële problemen

Heb je geldzorgen, loop je achter met betalingen of heb je geen overzicht in je financiële situatie, maak je problemen bespreekbaar en zoek op tijd hulp. Er zijn verschillende organisaties waar je gratis terecht kunt voor hulp, soms ook anoniem. Zo kun je bij via geldfit.nl anoniem advies inwinnen. Ook zijn er vrijwilligers die je kunnen helpen, zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA).
Woon je in Maastricht? Dan geeft de website van Maastricht Helpt een overzicht van het hulpaanbod in de gemeente. Ook kun je voor ondersteuning terecht bij Trajekt. Daarnaast bestaan er apps, zoals FiKKs en Geldwijzer Maastricht, voor advies en tips. 

Dreig je achter te gaan lopen of loop je al achter met betaling van je huur of zorgverzekering, neem dan ook vooral contact op met je verhuurder of zorgverzekeraar om te bespreken of je in onderling overleg tot een oplossing kunt komen. Wellicht is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Het is wel van belang afspraken te maken die je ook daadwerkelijk kunt en gaat nakomen. Betwijfel je of de huurprijs die je moet betalen voor je woonruimte klopt, neem dan contact op met Huurteam Zuid-Limburg. Zij kunnen je, op basis van een wettelijk bepaald puntensysteem, helpen te berekenen wat de maximale huurprijs voor je woonruimte mag zijn. 

Neem bij grote geldzorgen of schulden zo snel mogelijk contact op met je gemeente. Hoe eerder je om hulp vraagt, hoe beter, want zo kun je voorkomen dat de problemen zich opstapelen. Kijk voor meer informatie over de hulp bij schulden die bijvoorbeeld de gemeente Maastricht biedt op: gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/schuldhulpverlening. Of kijk op de website van je eigen gemeente.

Kun je bijzondere, noodzakelijke kosten niet betalen? Bijvoorbeeld door gestegen energiekosten? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand. Ook dit wordt geregeld door de gemeente waar je staat ingeschreven. De voorwaarden en uitvoering van individuele bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Voor de gemeente Maastricht kun je terecht op: gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/bijzondere-bijstand

Financiële problemen kunnen erg belastend zijn en je studie negatief beïnvloeden. Dreig je studievertraging op te lopen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. Je kunt ook contact opnemen met de studentendecanen als je vragen hebt over (financiële) UM-regelingen.  

De informatie op deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar mogelijk komen niet alle studenten in aanmerking voor de hierboven genoemde mogelijkheden, omdat dit afhangt van de specifieke (persoonlijke) omstandigheden.