Nederlandse studiefinanciering

Studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen:

  • lening
  • studentenreisproduct (OV)
  • aanvullende beurs
  • collegegeldkrediet

De lening, reisproduct en het collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Je moet de studiefinanciering aanvragen voor je 30e.

Lening of gift?

Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs (prestatiebeurs) kunnen omgezet worden in een gift. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je géén diploma, dan moet je alles terugbetalen, behalve de aanvullende beurs in de eerste 5 maanden van je studiefinanciering. Die mag je altijd houden.

Hoelang krijg je studiefinanciering?

Je krijgt voor een 4-jarige studie in totaal (bachelor en master samen) 7 jaar studiefinanciering. Een aanvullende beurs is alleen de eerste 4 jaar mogelijk. Het studentenreisproduct (OV) krijg je de eerste 5 jaar. Voor opleidingen die langer duren dan 4 jaar kun je langer studiefinanciering krijgen.
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/hoelang-recht.jsp 

Rekenhulp berekenen studiefinanciering

Hoeveel Studiefinanciering kun je krijgen?

Via een rekenhulp van DUO  kun je berekenen voor hoeveel studiefinanciering je in aanmerking komt. Je moet het verzamelinkomen of belastbaar loon van 2 jaar geleden van je ouders bij de hand hebben.

De rekenhulp geeft inzicht:

  • Hoeveel studiefinanciering heb je nodig?
  • Hoeveel aanvullende beurs kun je krijgen?
  • Wat kun je lenen?
  • Hoeveel studieschuld bouw je op?
  • Met welk maandbedrag kun je aflossen?

Studiefinanciering voor schakelstudenten

Studenten die een schakelprogramma (pre-master) volgen aan de Universiteit Maastricht kunnen op grond van hun inschrijving aanspraak maken op studiefinanciering via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studenten moeten wel aan de voorwaarden voor studiefinanciering voldoen. Dit is afhankelijk van de leeftijd, nationaliteit en opleiding. Voor meer informatie over het aanvragen van studiefinanciering en de voorwaarden kun je terecht op de website van DUO.

Lees meer:

 www.duo.nl/particulier  

Collegegeldkrediet: extra lenen voor collegegeld

Het is mogelijk om extra geld te lenen om je collegegeld te betalen. Dit wordt ook wel het “collegegeldkrediet” genoemd. Ook dit bedrag moet je na je studie terugbetalen, inclusief rente. 

Ook EU/EER studenten kunnen in sommige gevallen collegegeldkrediet aanvragen als ze geen “gewone” studiefinanciering kunnen krijgen.

Meer informatie over collegegeldkrediet vind je bij DUO   

Levenlanglerenkrediet: een leven lang ontwikkelen

Als je geen recht (meer) hebt op “gewone”studiefinanciering kun je soms toch geld lenen om je collegegeld of lesgeld te betalen. Met het levenlanglerenkrediet kan iedereen zich blijven ontwikkelen.

Meer weten? Ga voor de voorwaarden, de hoogte van de lening en meer informatie en aanvragen naar duo.nl/levenlanglerenkrediet.

Studiefinanciering voor niet-Nederlanders

Nederlandse studiefinanciering is primair bedoeld voor Nederlandse studenten. Soms kunnen ook niet-Nederlanders aanspraak maken op studiefinanciering. Indien je uit een EU/EER land of Zwitserland komt dan kun je in aanmerking komen als je 5 of meer jaren onafgebroken in Nederland woont. Of als jij (of jouw niet-Nederlandse ouder of partner) werkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand. Als je niet afkomstig bent uit een EU/EER land of Zwitserland, dan kun je in aanmerking komen indien je een verblijfsvergunning type II, III of IV hebt.

Wil je weten of je in aanmerking komt en onder welke voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide informatie en de voorwaarden bij DUO   

Contact met DUO

duo.nl/contact

Houd je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.