Nederlandse studiefinanciering via DUO

Studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen:

  • lening
  • studentenreisproduct (OV)
  • aanvullende beurs
  • collegegeldkrediet

Indien je in aanmerking komt voor Nederlandse studiefinanciering, dan kun je een basisbeurs, een lening, het reisproduct en het collegegeldkrediet krijgen. De aanvullende beurs is onder andere afhankelijk van het inkomen van je ouders. Je moet jonger zijn dan 30 jaar als je studiefinanciering voor het eerst ingaat.

Rekenhulp berekenen studiefinanciering

Hoeveel Studiefinanciering kun je krijgen?

Via een rekenhulp van DUO  kun je berekenen voor hoeveel studiefinanciering je in aanmerking komt. Je moet het verzamelinkomen of belastbaar loon van 2 jaar geleden van je ouders bij de hand hebben.

De rekenhulp geeft inzicht:

  • Hoeveel studiefinanciering heb je nodig?
  • Hoeveel aanvullende beurs kun je krijgen?
  • Wat kun je lenen?
  • Hoeveel studieschuld bouw je op?
  • Met welk maandbedrag kun je aflossen?

Aanvullende beurs

Indien het inkomen van je ouders beneden een bepaalde grens is kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Hoeveel je kunt krijgen hangt onder andere af van het inkomen van je ouders en het aantal broers en zussen dat je hebt. Voor vragen over de aanvullende beurs heeft DUO een tool ontwikkeld. 

Lening of gift?

Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen de basisbeurs, het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen omgezet worden in een gift. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je géén diploma, dan moet je alles terugbetalen, behalve de aanvullende beurs in de eerste 5 maanden van je studiefinanciering. Die mag je altijd houden.

Hoelang krijg je studiefinanciering?

Je krijgt voor een 4-jarige studie in totaal (bachelor en master samen) 7 jaar studiefinanciering. Een basisbeurs en aanvullende beurs is alleen de eerste 4 jaar mogelijk. Het studentenreisproduct (OV) krijg je de eerste 5 jaar. Voor opleidingen die langer duren dan 4 jaar kun je langer studiefinanciering krijgen.
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/hoelang-recht.jsp 

Studiefinanciering voor schakeljaar /pre-master

Studenten die een schakelprogramma (pre-master) volgen aan de UM kunnen op grond van hun inschrijving aanspraak maken op studiefinanciering via DUO. Je krijgt alleen studiefinanciering als je wordt ingeschreven als voltijds of duaal bachelorstudent. Studenten moeten wel aan de voorwaarden voor studiefinanciering voldoen. Dit is afhankelijk van de leeftijd, nationaliteit en opleiding. Voor meer informatie over het aanvragen van studiefinanciering en de voorwaarden kun je terecht op de website van DUO.

Lees meer:

 DUO website: www.duo.nl/particulier  

Collegegeldkrediet: extra lenen voor collegegeld

Het is mogelijk om extra geld te lenen om je collegegeld te betalen. Dit wordt ook wel het “collegegeldkrediet” genoemd. Ook dit bedrag moet je na je studie terugbetalen, inclusief rente. 

Ook EU/EER studenten kunnen in sommige gevallen collegegeldkrediet aanvragen als ze geen “gewone” studiefinanciering kunnen krijgen.

Meer informatie over collegegeldkrediet vind je bij DUO   

Levenlanglerenkrediet: een leven lang ontwikkelen

Als je geen recht (meer) hebt op “gewone”studiefinanciering kun je soms toch geld lenen om je collegegeld of lesgeld te betalen. Met het levenlanglerenkrediet kan iedereen zich blijven ontwikkelen.

Meer weten? Ga voor de voorwaarden, de hoogte van de lening en meer informatie en aanvragen naar duo.nl/levenlanglerenkrediet.

Nederlandse studiefinanciering voor niet-Nederlanders

Nederlandse studiefinanciering is primair bedoeld voor studenten met de Nederlandse nationaliteit. Soms kunnen ook niet-Nederlanders aanspraak maken op studiefinanciering. Indien je uit een EU/EER land of Zwitserland komt dan kun je in aanmerking komen als je 5 of meer jaren onafgebroken in Nederland woont. Of als jij (of jouw niet-Nederlandse ouder of partner) werkt in Nederland. DUO hanteert hiervoor als richtlijn dat er 32 uur per maand wordt gewerkt in Nederland of dat je maandelijks inkomen hebt van minstens 50% van de bijstandsnorm (voor 2022 bedraagt 50% van deze norm €545,86 per maand of € 148,25 als je jonger bent dan 21.  Werk jij (of jouw niet-Nederlandse ouder of partner) minder dan 32 uur per maand of is het inkomen minder dan 50% van de bijstandsnorm? Dan beoordeelt DUO de situatie apart. Als je niet afkomstig bent uit een EU/EER land of Zwitserland, dan kun je mogelijk in aanmerking komen indien je een verblijfsvergunning type II, III of IV hebt.

Wil je weten of je in aanmerking komt en onder welke voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide informatie en de voorwaarden bij DUO. Zie ook de DUO webinar over studiefinanciering: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-aanvragen-voor-het-hoger-onderwijs.jsp