Stimuleringsfonds UM voor studentenactiviteiten

Universiteit Maastricht (UM) heeft een Stimuleringsfonds beschikbaar ter financiële ondersteuning van studentenactiviteiten en studentenorganisaties.

De subsidie wordt ingezet:

 • als vaste jaarlijkse financiële ondersteuning voor bepaalde algemene, aan de UM gelieerde studentenorganisaties, en:
 • ter stimulering van nieuwe activiteiten die passen in de visie en strategie van de UM

Stimuleringssubsidie voor studentenorganisaties

Ben je student en organiseer je een studentenactiviteit via een studentenorganisatie? Dan kun je mogelijk een stimuleringssubsidie krijgen.
De subsidie bedraagt minimaal €100 en maximaal €750. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de inhoud van de activiteit.

Voor welke activiteiten kun je subsidie krijgen?

Bij de beoordeling van je subsidieaanvraag telt mee dat de activiteit:

 • belangrijk is voor de sociale, economische en culturele positie van de studenten in Maastricht en in het bijzonder van de student van de UM
 • de internationalisering van de UM bevordert
 • een positieve uitstraling heeft op de UM en een positieve bijdrage levert aan het studentenleven in Maastricht
 • innovatief is en geen doublure vormt op het bestaande aanbod
 • actieve deelname van studenten bevordert
 • open staat voor alle studenten, zowel HBO- als WO-studenten
 • gericht is op studenten van meerdere faculteiten
 • voldoende publiciteit krijgt
 • doelstellingen van de UM ondersteunt. Je kunt alle doelstellingen terugvinden in het Strategisch Programma van de UM

Welke activiteiten krijgen geen subsidie?

Het Stimuleringsfonds UM geeft géén subsidie voor:

 • sportactiviteiten (je kunt hiervoor terecht bij de Sportraad MUSST)
 • activiteiten die een (facultaire) studievereniging organiseert
 • feesten, borrels, diners of lunches
 • activiteiten van landelijke verenigingen
 • deelname aan studiereizen, congressen en dergelijke door individuele studenten

Subsidie bij een sportactiviteit

Sportraad MUSST
+31 43 388 5340
/musst@maastrichtuniversity.nl

Wat je verder moet weten

 • Het Stimuleringsfonds UM kent subsidie toe zolang er budget is.
 • Een stimuleringssubsidie krijg je maximaal drie jaar voor dezelfde soort activiteit. De UM vindt dat een activiteit na drie jaar op eigen benen moet staan, bijvoorbeeld door inkomsten uit de bedrijfsvoering of structurele subsidie.
 • Als je al subsidie hebt ontvangen maar de activiteit uiteindelijk niet plaatsvindt betaal je de subsidie terug.
 • Op al het promotiemateriaal moet staan: ‘mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het UM Stimuleringsfonds’.
 • De stimuleringssubsidie kán een garantiesubsidie zijn. Je krijgt dan achteraf betaald, zodra je een financieel overzicht hebt ingeleverd.

Aanvullende mogelijkheden

Ben je student aan de UM en richt je een studentenorganisatie of stichting op met een directe link met Universiteit Maastricht, dan kun je een stimuleringssubsidie aanvragen tot een maximum van €750,-. Na oprichting moet je binnen drie maanden een verslag inleveren. De studentenorganisatie of stichting dient te voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden die ook van toepassing zijn op de activiteiten.

Studentenorganisaties (geen facultaire verenigingen) met minimaal 200 leden, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor de huur van een zaal plus bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor ledenvergaderingen). Je kunt dit per kalenderjaar maximaal tweemaal aanvragen tot een maximum van €800,- per kalenderjaar. Als bewijs dien je de factuur voor de gemaakte kosten te kunnen overleggen.

Aanvraagprocedure

Wil je subsidie aanvragen voor een activiteit? Zorg ervoor dat je je aanvraag tijdig indient, uiterlijk zes weken vóór aanvang van de activiteit.

Download het aanvraagformulier stimuleringsfonds en vul het volledig in. Denk daarbij aan:

 • de (contact)gegevens van de aanvragende persoon en/of organisatie
 • een beschrijving van de activiteit inclusief doelstelling, inhoud, doelgroep, publiciteitsplan en tijdpad
 • een begroting
 • vermelding van een eventuele facultaire bijdrage en/of andere bijdragen

Stuur het aanvraagformulier met de daarin vermelde documenten naar het Secretariaat Stimuleringsfonds via stimuleringsfonds@maastrichtuniversity.nl.


Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Secretariaat Stimuleringsfonds via stimuleringsfonds@maastrichtuniversity.nl of 043 388 5212.

Beoordeling

Over de toekenning van stimuleringssubsidie wordt binnen zes weken beslist door de directeur van het Studenten Service Centrum (SSC), die wordt geadviseerd door de Commissie Stimuleringsfonds. De Commissie Stimuleringsfonds bestaat uit twee studentleden uit de Universiteitsraad, een medewerker van Studium Generale en een studentendecaan. De commissie komt één keer per maand bij elkaar, behalve in juli en augustus.