Ondersteuning uit het UM Profileringsfonds bij een bestuursfunctie

Studenten die een bestuursfunctie uitoefenen, lopen daardoor soms studievertraging op. Voor die studievertraging kent de Universiteit Maastricht (UM) een financiële tegemoetkoming in de extra studiekosten toe, in de vorm van bestuursmaanden. Dit is geregeld in de UM Profileringsfondsregeling.

Enkele zaken om rekening mee te houden

 • Je moet een bestuursfunctie doen bij een studentenorganisatie waarvoor het College van Bestuur (eventueel via het faculteitsbestuur) een bepaald aantal te verdelen bestuursmaanden heeft gereserveerd.

 • Je krijgt alleen bestuursmaanden als je nog niet langer studeert dan de nominale studieduur die er staat voor je (eerste) bachelor- of masteropleiding en je je bestuursfunctie in die periode uitoefent. 
 • Je wordt door de voorzitter van je studentenorganisatie voorgedragen voor het aantal bestuursmaanden dat voor je specifieke bestuursfunctie is aangevraagd.

 • Jouw bestuursmaanden worden je individueel toegekend. Zij komen niet toe aan de studentenorganisatie en zijn niet overdraagbaar aan een ander.

 

Voorwaarden en regels van de UM Regeling Profileringsfonds Studenten

 UM Profileringsfondsregeling

Zo gaat het aanvragen van bestuursmaanden voor studievertraging als gevolg van een bestuursfunctie

Vóór 1 maart vraagt het zittende bestuur van de studentenorganisatie de benodigde hoeveelheid bestuursmaanden aan voor het volgende studiejaar

Het bestuur van de studentenorganisatie vraagt schriftelijk vóór 1 maart van het lopende studiejaar het benodigde aantal bestuursmaanden voor de vacante bestuursfuncties voor het aankomende studiejaar aan. Primaire maatstaf daarbij vormt de omvang van werkzaamheden in de verschillende functies van het bestuur en daarmee de te verwachten studievertraging voor de studenten die in de functies worden benoemd. De aanvraag voor een universitaire studentenorganisatie moet worden ingediend bij het Studenten Service Centrum (SSC) en voor een facultaire studentenorganisatie bij het faculteitsbestuur. Het SSC stuurt de universitaire studentenorganisaties die eerder bestuursmaanden ontvingen, jaarlijks een nieuwe uitnodiging tot aanvraag van bestuursmaanden.
 

Vóór 1 november word je door de voorzitter van jouw studentenorganisatie voorgedragen voor bestuursmaanden

Na toekenning van het aantal door het College van Bestuur (evt. via het faculteitsbestuur) gereserveerde bestuursmaanden voor jouw studentenorganisatie, nomineert de voorzitter van jouw studentenorganisatie je bij het SSC voor het aantal bestuursmaanden dat voor jouw bestuursfunctie is gereserveerd. Deze voordracht door de voorzitter dient te gebeuren vóór 1 november van het studiejaar waarin je je bestuursfunctie vervult.

Je krijgt bericht van het SSC

Het SSC verwerkt de voordrachten. Als je bent voorgedragen, controleert het SSC of je aan de voorwaarden voor bestuursmaanden voldoet en informeert het SSC je daarover rechtstreeks. Het SSC draagt ook zorg voor de uitbetaling van de individueel toegekende bestuursmaanden.

Vrijstelling wettelijk collegegeld in verband met een bestuursfunctie

De UM kent de mogelijkheid om studenten met een fulltime bestuursfunctie eenmalig vrij te stellen van het betalen van wettelijk collegegeld.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet je in ieder geval:

 • gedurende het gehele studiejaar ingeschreven staan voor een reguliere voltijdopleiding aan de UM;
 • een bestuursfunctie bekleden met een urenbelasting van gemiddeld minimaal 40 uur per week;
 • in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld;
 • in aanmerking komen voor 12 bestuursmaanden uit het UM Profileringsfonds;
 • alle 60 ECTS van je eerste bachelorjaar en gemiddeld 40 ECTS per studiejaar hebben behaald sinds je eerste inschrijving bij de UM.

Gevolgen

 • Je kunt op grond van je inschrijving in aanmerking blijven komen voor Nederlandse studiefinanciering;
 • Je ontvangt 12 bestuursmaanden uit het UM Profileringsfonds;
 • Je betaalt geen (wettelijk) collegegeld voor je inschrijving voor het betreffende studiejaar;
 • Je mag in het betreffende studiejaar geen enkele vorm van onderwijs volgen en je kunt geen tentamens afleggen;
 • Je kunt vóór 31 augustus van het betreffende studiejaar niet afstuderen.

Als je van deze regeling gebruik wil maken, vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit met de benodigde bijlagen naar studentendecanen@maastrichtuniversity.nl. Een aanvraag voor vrijstelling van het wettelijk collegegeld in verband met een fulltime bestuursfunctie dient te gescheiden vóór 1 augustus van het studiejaar voorafgaande aan het studiejaar met vrijstelling wettelijk collegegeld.

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten:

 • recent resultatenoverzicht met examendata en stempel, te verkrijgen bij het Bureau Onderwijs van je faculteit;
 • kopie UMcard;
 • voordracht van de huidige voorzitter waarin staat vermeld dat jij voor aankomend studiejaar bent aangenomen in een met naam genoemde bestuursfunctie met een belasting van gemiddeld 40 uur per week en daarom t.z.t. zult worden voorgedragen voor 12 bestuursmaanden.

Let op: ben je aangenomen in een fulltime bestuursfunctie, waarvoor daarom 12 bestuursmaanden door de studentenorganisatie werden aangevraagd en vervolgens door het College van Bestuur werden gereserveerd, maar je vraagt niet tevens de vrijstelling wettelijk collegegeld aan, dan ontvang je maximaal 9 in plaats van 12 bestuursmaanden. Je behoudt dan de vrijheid om naast je (fulltime) bestuursfunctie toch onderwijs te volgen.

Lees meer
Regeling vrijstelling wettelijk collegegeld in verband​ met een bestuursfunctie voor studenten van de Universiteit ​Maastricht

Aanvraagformulier

Twijfel je of je in aanmerking komt? Maak dan tijdig een afspraak met de studentendecaan of stuur een e-mail naar studentendecanen@maastrichtuniversity.nl