Geldende termijnen voor bezwaar, beroep of klacht

Het is belangrijk dat je een bezwaar, beroep of klacht op tijd indient bij het Complaints Service Point (CSP). Doe je dit niet dan kan je bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

Bezwaar en beroep indienen binnen zes weken

Je moet je bezwaar- of beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag dat de beslissing waarmee je het oneens bent, is verstuurd. Is de termijn van zes weken te kort om een voldoende gemotiveerd bezwaar- of beroepschrift in te dienen? Zorg dan in ieder geval dat je, binnen zes weken na de dag dat de beslissing is verstuurd, een “pro forma” bezwaar- of beroepschrift indient. 

In een pro forma bezwaar- of beroepschrift geef je kort aan dat je het niet eens bent met een bepaalde beslissing en dat je in een latere brief of e-mail de motivering van het bezwaar- of beroepschrift aanvult. Je ontvangt daarna van de Geschillencommissie (GC) of van het College van Beroep voor de Examens (CBE) bericht hoe lang je daarvoor de tijd hebt.

Kom je er alleen niet uit?
Neem contact op met:

Een studentendecaan
De vertrouwenspersoon voor studenten

Als je een bezwaar of beroep te laat instuurt

Is je bezwaar- of beroepschrift niet binnen zes weken ingediend bij het CSP? En heb je geen pro forma bezwaar of beroepschrift ingediend of dit niet op tijd aangevuld? Dan verklaart de GC namens het College van Bestuur (CvB) of CBE je bezwaar of beroep niet-ontvankelijk. 

Met andere woorden: je verspeelt dan je recht om bezwaar of beroep tegen een door jou als onjuist ervaren besluit in te dienen. Let dus goed op de termijn!

Een klacht indienen binnen één of drie jaar

Klachten over ongewenst gedrag moet je indienen binnen drie jaar na het plaatsvinden van de gedraging. Klachten over seksuele intimidatie hebben geen verjaringstermijn.

Andere klachten moet je indienen binnen één jaar.