Een klacht indienen

Een klacht is een uiting van ontevredenheid, waarvoor je geen bezwaar of beroep kunt indienen. Het gaat om een individuele kwestie die jou raakt. Klachten gaan bijvoorbeeld over:

  • de kwaliteit van het onderwijs
  • een onderwijsvoorziening
  • de manier waarop je te woord bent gestaan of bent behandeld door een medewerker of student van de universiteit

Heb je een algemene klacht, of zijn er meer studenten met dezelfde klacht? Dan is het beter om samen een klacht in te dienen.

Je kunt geen klacht indienen als het mogelijk is een beroep of bezwaar in te dienen.

Hoe en waar indienen?

Een klacht dien je in bij het Complaints Service Point (CSP). Naar wie het CSP je klacht doorstuurt hangt af van de inhoud van je klacht.

Bekijk het stappenplan bezwaar, beroep of klacht indienen 

Complaints Service Point

complaintsservice@maastrichtuniversity.nl

Wat gebeurt er met je klacht?

  • Klachten van algemene aard gaan naar de decaan van de faculteit waar de klacht over gaat of naar de centrale klachtencommissie. De decaan vraagt vervolgens de (facultaire) klachtencommissie om advies, voordat hij/ zij een besluit neemt. 
  • Klachten over ongewenst gedag gaan naar een vertrouwenspersoon of het College van Bestuur.
  • Klachten in het kader van de ‘Gedragscode Internationale Student’ gaan naar het College van Bestuur.

Klachtenregelingen

De facultaire klachtencommissies werken allemaal volgens de UM Klachtenregeling. Deze regeling is op te vragen bij de faculteit. De servicecentra en Maastricht University Office (MUO) volgen de Klachtenregeling MUO en Servicecentra.