Ongewenst gedrag melden

Krijg je als student te maken met ongewenst gedrag dan is een duidelijk gesprek met de andere partij soms voldoende. Helpt dit niet, of wil je dit liever niet, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon voor studenten. Als je een officiële klacht wilt indienen dan kun je terecht bij het Complaints Service Point (CSP).

Ongewenst gedrag is gedrag waarbij iemand jouw persoonlijke integriteit aantast. Pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld, bedreigingen, geroddel en stalking zijn hier voorbeelden van. Maar denk ook aan machtsmisbruik, ongelijke behandeling of discriminatie. Dat kan op veel manieren: verbaal en non-verbaal, fysiek, digitaal, telefonisch, of bijvoorbeeld via chat, sms, WhatsApp of via social media.

Lees meer

Ongewenst gedrag melden kan op twee manieren

  1. Via de informele procedure bij een vertrouwenspersoon
  2. Via de formele procedure bij het Complaints Service Point

 

1. Meld ongewenst gedrag informeel bij de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor, kan je helpen zelf een oplossing te zoeken of bemiddelt bij het vinden van een oplossing. Zolang jouw zaak bij de vertrouwenspersoon ligt, wordt geprobeerd je klacht informeel op te lossen. Je kunt er ook voor kiezen je zaak alleen te melden. Uiteraard is alles wat je met haar bespreekt vertrouwelijk.

Wil je jouw klacht formeel maken? Dan helpt de vertrouwenspersoon je een schriftelijke klacht in te dienen bij het Complaints Service Point.

Wendy G

Vertrouwenspersonen
 

Wendy Geijen

confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)6 28 03 50 33
Bonnefantenstraat 2, kamer B1.23, Maastricht

Romy

Romy Beuken

confidentialadvisor@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)6 39 58 21 66
Bonnefantenstraat 2, kamer B1.33, Maastricht

Team

Tessa Fox

 dacs-confidential@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)43 88 53 61
Paul-Henri Spaaklaan 1, PHS kamer C1.020t, Maastricht

Wendy B

Wendy Brandt

 dacs-confidential@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)43 88 34 54
Paul-Henri Spaaklaan 1, PHS kamer C1.020, Maastricht

2. Meld ongewenst gedrag formeel bij het CSP

Als je ervoor kiest een formele klacht in te dienen, dan kan dat rechtstreeks bij het CSP. 

Lees meer: Stappenplan bezwaar, beroep of klacht indienen.