Kwadrantmodel en branding

Het kwadrantenmodel vormt de basis voor de identiteit waarmee alle aan de Universiteit Maastricht verbonden organisatieonderdelen zich conform de huisstijl presenteren. De in kwadranten opgenomen identiteiten worden – indien van toepassing – uit maximaal 4 merklagen (UM, eenheid, afdeling onder een eenheid en functie) opgebouwd. Deze lagen worden hoofdzakelijk gevisualiseerd op onderdelen van de correspondentiereeks zoals briefpapier, with compliments cards en visitekaartjes.

Kwadrant 1: UM-identiteit

Kwadrant 1 geldt voor het grootste deel van de universitaire organisatie. Hierin bevinden zich alle aan de UM verbonden faculteiten, het Bureau van de Universiteit en de diverse servicecentra.|
 

Quadrant 1: UM Identity

Op uitingen zoals het briefpapier en de visitekaartjes wordt het logo (merklaag 1) samen met de naam van het UM-organisatieonderdeel (merklaag 2) in een vaste constructie/verhouding toegepast. Beide merklagen zijn gezet in de Thesis Sans Bold en onderling verbonden door een haak. Onderstaande voorbeelden van een briefpapier en een visitekaartje geven weer dat er – afhankelijk van het formaat – verschillende verhoudingen mogelijk zijn. De verschillen ontstaan hoofdzakelijk in de hoogte omdat het woordmerk – afhankelijk van de lengte van de naam maar ook de breedte van de toepassing – op één of meerdere regels wordt afgebeeld. Op het visitekaartje staat de meest compacte versie op het kleinste formaat afgebeeld.

Bij een aantal andere uitingen zoals brochures, advertenties, posters, etc. zal de naam van het organisatieonderdeel geplaatst kunnen worden in de vrije velden die in de grids/sjablonen zijn opgenomen. Zie onderstaande voorbeelden waarbij de organisatienaam in de titelbalk staat.

Compacte versie

Quadrant 1 compact version

De kleinste en meest compacte versie van het UM-logo is de versie zoals die is afgebeeld op een visitekaartje. Wordt het UM logo gebruikt in combinatie met de naam van een organisatieonderdeel dan dienen deze onderling verbonden te worden met een haak zoals op onderstaand voorbeeld. De lengte van de haak mag variëren afhankelijk van de naamlengte. We spreken dan van een compact logo van het desbetreffende organisatieonderdeel. Dit compacte logo mag alleen toegepast worden door externe partijen. Bijvoorbeeld als sponsorvermelding op een affiche.

Kwadrant 2: Endorsed identiteit

Kwadrant 2 geldt voor onderdelen van de universiteit die zich als A-merk in combinatie met het moedermerk presenteren. Deze A-merken zijn door het College van Bestuur en de decanen tevoren aangewezen.

Quadrant 2: UM logo combined with A-brand

Interfacultaire A-merken

Het bestaande kwadrant-model is niet toereikend voor de recente ontwikkelingen rond Kennis-As/Brightlands, de campussen, Triple Helix en de nieuwe, interfacultaire instituten. Daarvoor is een nieuwe variant ontwikkeld.

Interfaculty A-brand

Compacte versie

Quadrant 2 compact version endorse a-merk

De kleinste en meest compacte versie van een endorsed A-merk is de versie zoals die is afgebeeld op een visitekaartje. Wordt het UM logo op een visitekaartje of briefpapier gebruikt in combinatie met de naam van een A-merk, dan dienen deze onderling verbonden te worden met een haak zoals op onderstaand voorbeeld. De lengte van de haak mag variëren afhankelijk van de naamlengte. We spreken dan van een compact logo van het desbetreffende A-merk. Dit compacte logo mag alleen toegepast worden door externe partijen, bijvoorbeeld als sponsorvermelding op een affiche.

UM-logo / endorsed merk-constructie voor layout

In een layout wordt het endorsed merk altijd linksonder het UM logo geplaatst op een vaste afstand daarvan. De naam van het endorsed merk wordt, al naar gelang de lengte, in één of twee regels gezet. De “M” van het logo lijnt met de eerste letter van de naam van het A-merk.

UM Logo endorsed brand construction

A-formaten (staand of liggend) en andere formaten

Controleer of er onder “gedrukte en digitale media” een sjabloon te downloaden is voor het middel dat u wilt maken. Indien er geen sjabloon is, kunt u contact opnemen met een van de preferred suppliers (ontwerpbureaus).

 

Kwadrant 3: Duale identiteit

Sommige UM-eenheden werken samen met andere organisaties. Huisstijl biedt deze samenwerkingen een op maat gemaakte dubbele identiteit, die na overleg met de deelnemende partijen wordt ontwikkeld.

Quadrant 3 Dual Identity

Kwadrant 4: Zelfstandig merk

UM Holding is (mede-)eigenaar van een aantal marktgerichte bedrijven, die zich als onafhankelijke merken kunnen presenteren. De UM kan zich via deze bedrijven presenteren door met een compacte tekst over de UM in alle communicatiemiddelen te plaatsen.

Quadrant 4: Independent brand