Kleuren

Het kleurengamma van de universiteit is gebaseerd op de vier basiskleuren donkerblauw, wit, oranje-rood en lichtblauw. Het gamma met de 4 basiskleuren kan bij uitingen voor specifieke doelgroepen worden uitgebreid met doelgroepkleuren.

Proporties

Bijna alle communicatieve uitingen worden uit alle vier de basiskleuren opgebouwd. De verhouding van de kleuren onderling kunnen per doel verschillen. Bij alle corporate communicatieve uitingen domineren de hoofdkleuren donkerblauw en wit.

UM Colour proportions

De accentkleuren oranje-rood en lichtblauw werken ondersteunend en hebben een meer illustratieve functie. Voorbeelden:

  • een overwegend witte opmaak past vaak beter bij zakelijke uitingen waarbij uitbundig kleurgebruik ten koste gaat van de functionaliteit (rapporten, verslagen, elektronische nieuwsbrieven)
  • daarentegen is een overwegend donkerblauwe opmaak met accentkleuren beter geschikt voor wat meer stijlvollere, imagoversterkende uitingen (uitnodigingen en jaarverslagen)

The following image shows the target group colours (bachelor's orange and master's red) applied within the context of the four basic colours:

um_kleuren_doelgroep_2019.jpg

Zwart/wit

Bij zwart/wit uitingen moet het logo altijd in het zwart op een witte ondergrond staan. Voor de overige kleuren ligt de vertaling naar zwart/wit niet vast. Echter een bestaande full-color uiting kan niet zomaar in grijswaarden vertaald worden. Dit omdat de oorspronkelijke functionele/contrasterende kleuren bij een automatische omzetting naar grijswaarden een heel ander beeld kunnen opleveren. Zwart/wit uitingen dus altijd apart ontwerpen, ook als hiervan al een full-color versie bestaat.

UM kleuren zwart wit

Monochroom en duotone

Monochrome uitingen (alles in één kleur) moeten altijd in de UM hoofdkleur donkerblauw (PMS 295) uitgevoerd worden. Hiervoor gelden dezelfde instructies zoals vermeld bij zwart/wit-uitvoeringen.

Duotoon-uitingen moeten altijd in zwart en donkerblauw uitgevoerd worden. In dit geval is het logo altijd donkerblauw.

Digitale communicatie

Digital applications use the same four main colours as printed materials.

Colours digital main colours

Alternatief licht blauw

Voor optimale leesbaarheid in sommige omstandigheden kan het lichtblauw met een transparante zwarte laag donkerder worden gekleurd.

Colours digital alt light blue

Kleuren voor specifieke functies

Er zijn een aantal kleuren beschikbaar voor praktische toepassingen zoals uitgelichte blokken, call-to-action-buttons en tips.

Colours digital colours for specific functions

----------

Kleurverhoudingen

Zonder dat het logo zichtbaar is of de typografie een rol speelt, moet door de verhoudingen van de kleuren al duidelijk zijn dat de UM de afzender is.

Colours digital colour distribution

----------

Kleur en contrast: webrichtlijnen

De publieke websites van de Universiteit Maastricht moeten voldoen aan de AAA richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Dit betekent onder andere dat de contrasten groot genoeg moeten zijn bij het gebruik van tekst op een gekleurde achtergrond (wit is ook een achtergrond kleur): check met deze tool.

Er zijn regels voor teksten groter dan 18px en teksten kleiner dan 18px.

Deze regels zijn heel strict en zijn moeilijk toe te passen binnen de kaders van de huisstijl kleuren van de UM. Het is heel moeilijk om aan alle webrichtlijnen te voldoen. Maar dit neemt niet weg dat je je content zo toegankelijk mogelijk moet maken. De webrichtlijnen voor kleur gaan over contrast. Gebruik kleur en contrast om ervoor te zorgen dan gebruikers de navigatie snappen, mogelijke acties begrijpen en de inhoud goed kunnen lezen. Dit heeft niet alleen met kleur te maken, maar ook met tekst: ben duidelijk in kleur en tekst.